Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Překlenutí Křtinského potoka
V prostoru dnešního náměstí Práce prochází v délce cca 160 metrů Křtinský potok, který byl překlenut v roce 1975. V prostoru jsou umístěny dva mosty. Oba byly dále propojeny nepojízdnými plochami, které tak zakryly i zbylé místa nad Křtinským potokem. Díky tomu zde vzniklo velké prostranství pro dopravní obslužnost Adamovských strojíren.
V době před překlenutím potoka spojoval levý a pravý břeh potoka most o šířce několika metrů. Zbourán byl při překlenutí Křtinského potoka.


Most u Šumberova hostince na přelomu 19. a 20. století (autor neznámý)

Stavební práce na překlenutí byly zahájeny v červenci 1974. V té době však jejich postup stěžoval dosti vysoký stav vody potoka. Stavbu provádělo Železniční stavitelství v Brně, a to kolektiv pracovníků vedených Jaroslavem Lysáčkem. Překlenutí potoka se skládá ze dvou samostatných mostů, z nichž jeden slouží jako most pro dopravu na pozemní komunikaci a druhý sloužil jako most  pro vlečku, která přes náměstí Práce procházela. Po zakrytí koryta potoka bylo náměstí vyasfaltováno a částečně vydlážděno. Na levém břehu Křtinského potoka a částečně i přes překlenutý potok bylo zřízeno parkoviště. Terénní úpravy již probíhaly brigádně. Práce skončily do května roku 1975.


Práce na překlenutí potoka, v pozadí ještě stále stojící původní most (autor František Ecler)


Překlenutý Křtinský potok v roce 2016

Úprava zeleně a parkoviště parkoviště:
Revitalizací náměstí Práce byla započata v lednu roku 2015, kdy byl odstraněn železniční svršek vlečky, v dubnu pak se pak navázalo rekonstrukcí opěrné zdi parkoviště u Svitavy. Toto parkoviště prošlo celkovou přestavbou. Celková plocha k parkování byla zmenšena a vydlážděna, zbytek byl využit jako prostor pro chodníky a odpočinek. Byly zde umístěny lavičky a vysázeny nové stromy. Parkoviště bylo k prvnímu dnu v roce 2016 otevřeno, práce na zeleni v okolí parkoviště pokračovaly i v průběhu roku 2016.

Rekonstrukce mostních konstrukcí:
Zhoršující technický stav obou mostních konstrukcí nutí město Adamov, které je vlastníkem obou mostů zvažovat jejich rekonstrukci. V současné době je věc ve fázi plánování.

Zdroje:
Kronika města Adamova II. díl, s. 124–125.

 

Poslední aktualizace 25. května 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist