Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Prachové mlýny
První písemná zmínka o prachových mlýnech v Josefovském údolí pochází z poloviny 18. století. Ve 40. letech tohoto století tu vznikají mlýny jako vrchnostenský podnik, který pozořická správa pronajímala za roční poplatek.
Prvními zaznamenanými správci byli Josef a Mikuláš Komárkovi, kteří jsou v pramenech uvedeni k roku 1749 jako pulvermacher. Josef se brzy na to přestal zabývat výrobou prachu. Mikuláš zemřel roku 1773. Jeho vdova Kateřina, rozená Fibrichová, se provdala za Františka Kotase (1752 – 1812) z Blanska, který se tak stal majitelem prachového mlýna s chalupou (číslo 35). Roku 1784 odkoupil od vrchnosti za 25 zl. blízkou chalupu v Josefově (číslo 34), kterou před tím obývala vdova po sklářském mistru Anna Korigerová. Později vznikl při tomto domě i druhý prachový mlýn.
Chalupu a mlýn číslo 35 převzal jeho vlastní syn Dominik Kotas (1788 – 1833), chalupu číslo 34 pak jeho za vlastního přijatý syn Vojtěch Kotas.
Vojtěch Kotas zřídil při svém mlýnu také výrobu střelného prachu. Avšak roku 1816 po přestěhování se do Josefova zanechal jeho výroby. V roce 1820 od něj pozořická správa chalupu číslo 34 odkoupila a nechala ji zbořit.
Dominik se oženil v roce 1809 s 18letou Annou Macháčkovou z Babic nad Svitavou. V manželství se jim narodilo celkem pět dětí – roku 1810 syn Dominik, který však zemřel po 14 dnech, po roce dcera Františka, která se dožila pouze tří měsíců. 2. dubna 1815 se jim narodil syn František (1815 – 1862) a roku 9. srpna 1817 syn Pavel. Poslední dítě - Anna - se narodilo 20. července 1820. Dominik vedl mlýn do své smrti v 45 letech 20. dubna 1833, kdy zemřel na tuberkulózu.


Výřez z Císařského povinného otisku stabilního katastru z první poloviny 19. století.

V kronice obce Adamova je zmínka o výbuchu mlýnu 19. března 1834. Při něm byli smrtelně popáleni dva tovaryši – Křiček a Křivánek. Bližší informace však chybí. Roku 1849 převzal mlýn jeho druhý syn Pavel Kotas. Ten ho měl v držení do roku 1864. Roku 1864 přechází prachový mlýn číslo 35 na švagra Pavla Kotase Karla Rumlera. Ten se stal obětí svého povolání, když 31. července 1876 v 10 hodin byla jeho prachárna zničena výbuchem prachu. Při nehodě zemřel v 61 letech i pomocný dělník Václav Šmerda z Babic nad Svitavou.
Roku 1893 odkoupila pozůstalý dům číslo 35 od syna Karla Rumlera pozořická správa. Prachárna již nebyla obnovena. Z chalupy se stala hájenka a postupem času zpustla.
V současné době jsou v terénu patrné zbytky zdiva sušárny se zachovalou betonovou klenbou a především mlýnské náhony.


Zbytky sušárny prachu; stav v roce 2012

Zdroje:
Kronika obce Adamova, s. 42.
PÁRAL, Karel. Prachové mlýny v Josefově. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1963, roč. VII, č. 3. Adamov: Historicko-vlastivědný kroužek. s. 1-3.
SOBOL, Antonín. Zánik pracháren v Josefovském údolí u Adamova. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1966, roč. X, č. 2. Adamov: Historicko-vlastivědný kroužek. s. 1-4.

 

Poslední aktualizace 27. listopadu 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist