Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Pozorovatelny
V kopcích nad Adamov trůní čtyři pozorovatelny, které měly za úkol hlídat vzdušný prostor nad místními Adamovskými strojírnami. Tři z nich jsou shodného typu s menšími odlišnostmi. Čtvrtá je jiné konstrukce i systému, s největší pravděpodobností i jiného data výstavby. Snad v období druhé světové války. Existence dalších pozorovatelen není vyloučena, avšak v prozkoumaném okolí je pravděpodobnější, že by byla zbourány v důsledku výstavby na Horce.
Další dvě pozorovatelny, které již sloužily vojenské posádce, můžeme naleznout v areálu bývalého vojenského objektu u jeskyně Výpustek.

První pozorovatelna se nachází na kopci nad bývalým dřevoskladem. Jde o místnůstku o rozměrech cca 2x2x2 metru. Ve dvou stěnách je umístěn průzor o rozměru 1,5 x 0,1 metru opatřený dvěma ozuby. Z původního vybavení jsou zachovány pouze dřevěné poličky umístěné pod průzorem. Vchod je řešen přiléhající šachtou cca 3 metry hlubokou, opatřenou poklopem se čtyřmi šroubovými uzávěry a devíti kramlemi. Ve spodní části šachty se nachází poklop shodného typu, který ji spojuje se samotnou místností pozorovatelny. Na vnějším plášti šachty a v okolí se nacházejí zbytky po telegrafním vedení.

Druhá pozorovatelna je schována v lese na vedlejším vrchu nad železniční zastávkou. Rozdíly jsou jen minimální.

Třetí pozorovatelna je vystavěna ve svahu nad bývalým ředitelstvím Adamovských strojíren. Tato pozorovatelna se již od předchozích dvou liší znatelněji - pozorovatelna je nedávno opravená. Její vnější plášť je opraven a natřen šedou barvou, což předchozí dvě postrádaly. Další odlišností je řešení vstupu, který je umístěn v čelní stěně. Uvnitř pozorovatelny je funkční elektroinstalace a v zadní části místnosti jsou umístěny dveře, za kterými se nachází žebříková šachta, klesající do mezi patra, ze kterého vede další šachta, která je ukončena průlezem do níže umístěného krytu. Pozorovatelna měla sloužit zároveň i jako nouzový východ z krytu. Obvodové zdi pozorovatelny obsahují také tři průzory, užší než u předchozích pozorovatelen.

Čtvrtá pozorovatelna je umístěna ve stráni nad restaurací Hradní, od které vedou schody na skalní ostroh. Jedná se o zcela odlišný typ jako předešlé. Pozorovatelna se skládá ze dvou bočních zdí postavených do trojúhelníku. Jeho vrchol však není ukončen a je zde ponechán průchod opatřený dřevěnou zárubní. Před samotným vchodem je postavená masivní krycí zeď. Vše zastřešuje betonová stropnice. Boční zdi pozorovatelny jsou opatřeny pozorovacími otvory, které jsou vytvarovány z betonu. Boční a krycí stěna jsou vytvořeny z pálených cihel. Zadní část vnitřní části pozorovatelny je vyrubána přímo ve skále, díky čemuž celý objekt splývá s okolím.

Pátá a šestá pozorovatelna se nachází v areálu jeskyně Výpustek, kde sloužili k pozorování bezprostředního okolí vojenského areálu. První pozorovatelna, opatřená v nedávné době maskovacím nátěrem se nachází naproti vjezdu do výpustkového areálu. Druhý nad místem, kde stávaly budovy, aby měly dokonalý výhled na přilehlou silnici. Obě pozorovatelny jsou vybetonované, ve stěnách mají ozubené pozorovací otvory. Plechové dveře obsahují čtyři pákové uzávěry.


Pozorovatelna v bezprostřední blízkosti vjezdu do areálu


Pozorovatelna umístěná ve vyšší části areálu

 

Poslední aktualizace 10. září 2015 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist