Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Nový hřbitov
Nový hřbitov byl v Adamově započat budován v březnu roku 1972 v místech, které se nazývají Jezírko, tj. nad Hrádkovskou cestou směrem na Ptačinu. V září téhož roku byla dokončena I. etapa, tj. odlesnění, hrubá úprava příjezdové komunikace, příprava materiálu, stavba betonových sloupů a natažena část vedení (450 metrů). Následně byla dokončena i II. etapa. Následně však nastaly problémy s financováním III. etapy. S OPTS bylo dohodnuto, že od 1. ledna 1982 je možné na hřbitově ukládání uren a v letním období i s pohřbíváním.


Pohled na hřbitov z Alexandrovy rozhledny

Výstavba kolumbária:
Dne 10. července 2016 vypracoval Petr Krejčeřík projektovou dokumentaci k výstavbě kolumbária v západní straně nového hřbitova. Stavba byla situovaná v místě již stávající opěrné zídky a chodníku s rampou a betonovým schodištěm. Tyto stávající úpravy byly však bez využití a nové kolumbárium je v maximální možné míře využilo. Celková kapacita kolumbária činí 78 urnových schránek (urnové schránky 550 x 450 x 450 mm s prosklenými dvířky 48 ks, 550 x 450 x 450 s černou kamennou deskou 20 ks a 450 x 450 x 450 s černou kamennou deskou).
Dne 3. listopadu 2016 bylo ve společném řízení vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Kolaudační souhlas byl vydán 7. června 2018.

 

Poslední aktualizace 28. listopadu 2018 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist