Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Most na náměstí Práce
Prvním silniční most zde byl postaven v letech 1935 a 1936, kdy zde nahradil lávku pouze pro pěší. Investorem byl adamovské strojírny Škodových závodů. Do této doby byl silniční provoz nucen objíždět toto místo na most k tovární elektrárně, která se nacházela dále proti proudu Svitavy.
V Pamětní knize lze vyčíst tento zápis:

    V r. 1935 a 1936, kdy postaven nákladem Škodových závodů nový most přes Svitavu ke Skalnímu sklepu, změnila se tvárnost této části velmi značně. Zrušen tím přechod po tovární lávce při mostu pro tovární vlečku a umožněn tím přímější provoz na zbytek okresní silnice k Josefovu místo značného oblouku vyúsťujícího u tov. elektrárny. Tato část byla pak závodem oplocena. Přeložením pak okresní silnice za tov. administrativní budovu, ukončenou v r. 1937, a zbouráním domu č. 157 (Koman) rozšířilo se značně tov. prostranství před vchodem do závodní budovy. Tímto přeložením umožnilo se závodu úplné oplocení nutné pro závod důležitý pro obranu státu. Poměry majetkové do této doby nejsou ještě úplně vyřešeny. V důsledku pak toho, aby závod byl úplně se všech stran oplocen a tím uzavřen zrušil závod v r. 1936 přechod po mostě u splavu do Plotků. Teprve v r. 1937 po dohodě se závodem a nutném oplocení v Loučkách zajištěn přechod až za oplocením z cesty v Loučkách k továrnímu domu č. 173 na Mírově a to prozatímní lávkou do odvolání. (Pamětní kniha obce Adamova, s. 107)


Původní dvojice mostů na náměstí Práce; vlevo vlečkový most a vpravo silniční most postavený v roce 1936 (autor neznámý)

Jak se uvádí v Kronice obce Adamova II. díl, mělo se jednat o litinový most. Tento most byl zničen při ústupu německé armády před postupem Rudé armády v květnu 1945.


Zničený most v popředí, v pozadí železniční vlečka (autor neznámý)

V Pamětní knize je zmíněno s datem 5. června 1945 zadání vyhotovení nové lávky přes Svitavu Škodovým závodům.
Roku 1966 zde byl vybudován nový most, který nahradil dřevěnou lávku, která byla vybudována jako provizorní řešení. Jednalo se o most se středovým pilířem.


Oslava 1. května u mostu a lávky s vlečkou; rok neznámý (archiv Aleny Buchtové)

Již v březnu 1994 proběhlo na MÚ jednání o stavu tohoto mostu. Jeho stav byl vyhodnocen jako havarijní. Proto byl zařazen do plánu úprav Silničního investorského útvaru Brno na rok 1994. Protože by si tato rekonstrukce vyžádala značné finanční prostředky, požádal Silniční investorský úřad město a Adamovské strojírny o sponzorování cca 1,5 milionu korun. K realizaci však nakonec nedošlo.
Teprve v roce 1997, kdy byl starý most již v 6. stupni havarijního stavu, bylo rozhodnuto o stavbě nového mostu. Přípravy probíhaly od června téhož roku. V srpnu téhož roku postihly Adamov záplavy, které most přečkal bez újmy. Po opadnutí vody se započalo na budování provizorního mostu. Ten byl dokončen a dán do provozu 6. září. Původní most se musel nejprve rozebrat, na jeho místě bylo pak započato s budováním zcela nového. Práce na něm se podařilo dokončit koncem května následujícího roku. V červnu byl zprovozněn. Investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic a zhotovitelem pak firma DIS Brno, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Délka přemostění činí 15,3 metru (celková délka 24,59 metrů) a jeho šířka pak 13,48 metru (celková šířka 14,18 metrů).


Most zde stojící od roku 1999; květen 2015

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 107.

 

Poslední aktualizace 06. listopadu 2018 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist