Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Lanová dráha Adamov–Vranov
V poválečném období bylo zamýšleno vybudování lanové dráhy na Vranov. V květnu roku 1948 se ke stavbě mělo na žádost arch. Ing. Františka Krejčí (v Brně působil de facto jako „hlavní architekt“) vyjádřit MNV Adamov. Zastupitelé po prostudování doručeného plánku stavbu schválili a projekt doporučili k realizaci.
Dle článku vranovského kronikáře z roku 2012 vyvstala myšlenka na stavbu lanové dráhy právě od vranovského zastupitele Dostála 20. července 1947. Radní tehdy podali žádost o stavbu lanovky k Zemskému národnímu výboru. Ten žádost převzal a předal plánovacímu odboru. Adolf Liebscher zpracoval upravovací plán obce Vranov (obdoba dnešního územního plánu), kam také lanovku zanesl.
V Lidových novinách v únoru 1948 vyšel článek, který možnost zřízení lanové dráhy rozebírá. Hlavním motivem zřízení lanovky měla být doprava dělníků pracujících v adamovských strojírnách z Vranova, Kateřiny, Šebrova, Útěchova či vranovských školáků, kteří do Adamova docházeli. Vedlejším využitím by samozřejmě bylo posílení turistického ruchu.
Následně úvahy o vybudování dráhy zanikly.


Mapa území mezi Adamovem a Vranovem, kde by byla lanová dráha postavena

 

Poslední aktualizace 23. října 2022 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist