Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Kryty
První kryt v Adamově byl vystavěn v roce 1939. To dokazuje vročení, které je umístěno nad vchodem do krytu v blízkosti železniční stanice. Jeho modré dřevěné dveře jsou uzamknuté na zámek, a tak není umožněn vstup dovnitř. Asi 10 m nad portálem je ve stráni betonový větrací komín. Je částečně omítnutý a z horní strany poněkud pobořený. V hloubce asi 3 m se prudce zahýbá směrem do masívu. Vnitřní uspořádání krytu ani kapacita nejsou známy.
Mimo účel, proč byl zbudován, sloužil jako zásobárna ledu pro nádražní restauraci. Led byl využíván k chlazení sudů s pivem. Ledové kry byly naváženy koňskými potahy po chodníku, který vede k mostu přes kolejiště. K větracímu komínu bylo přistaveno od chodníku dřevěné koryto, a led byl spouštěn do místnosti krytu. Vychlazené pivo (za války třístupňové) bylo nabízeno nejen v restauraci, ale i v kelímcích roznášeno v drátěných košíčcích na nástupiště cestujícím přímo do vlaku.


Pohled vstup do krytu a komín

Druhý kryt se nacházel kousek od asfaltové komunikace vedoucí od železniční zastávky k Útěchovu, tzv. Coufavé. Jednalo se o vajíčkový kryt z doby okupace. Vstup do objektu vedl po šikmé rampě (dříve snad schodišti) s kovovým zábradlím. Vchod byl uzavřen dřevěnými dveřmi pod betonovou stříškou. Uvnitř se nacházela malá vstupní místnost o půdorysu 2 x 2 m. Z ní vedla vlastní chodba krytu s betonovou klenbou o délce 20 m. V chodbě nebyly zachovány žádné prvky známé z podobných krytů v Brně (konzoly na lavice, dřevěné rošty na podlaze...). Na konci chodby byl nouzový výlez s kramlemi. Na povrchu byly krásně patrné stropní betonové komínky, boční výduchy z hlavní chodby krytu a ústí nouzového výlezu. Na objektu nebylo uvedeno jakékoliv vročení, proto není možné určit rok vzniku. Na jaře roku 2011 byla stříška nad vchodem zbourána a celý kryt zahrabán, pravděpodobně z důvodu, že jej v poslední době obývali bezdomovci.


Podoba krytu v roce 2010


Zbytky krytu v roce 2016

Třetí kryt se nachází nedaleko bývalého ředitelství, tzv. Bílého dom (číslo popisné 87) Adamovských strojíren. Tento kryt se stavěl v letech 1952-1957, náklady na jeho vybudování činily 6,7 mil. Kčs. Ve stráni je jeho vchodový portál schován za krycí zdí, ve které se nachází dvoukřídlá modře natřená vrata. Za nimi se cesta lomí a zjevuje se žlutá stěna se vstupními dveřmi. Vrchní část je ukončena terasou se zábradlím a třemi ventilačními komíny. Tento kryt je spojen i s jednou pozorovatelnou, která se nachází asi 30 metrů vpravo. Ta sloužila v případě potřeby i jako nouzový východ. Kapacita krytu činní 300 osob. V krytu se kromě nejnutnějších komponentů nachází například velitelství civilní obrany (CO) a v plánech CO byl označován jako kryt CO 1.


Hlavní vchod je schovaný za stěnou s reklamami

Velitelský kryt má i svůj vedlejší vchod, který je umístěn cca 200 metrů nalevo. Před vchodovým portálem vznikla řada garáží, proto uniká zraku kolemjdoucím. Přístupová cesta vedená od cesty k vodárenskému objektu je neudržovaná a vegetace ji skoro skryla. Vchod je řešen stejně jako u předchozích objektů. Vrchní část krytu je taktéž z části opatřena zábradlím a nepostrádá ani tři ventilační komíny.


Západní východ z velitelského krytu

V blízkosti tohoto vchodu se nacházejí i betonových sokly, které jsou rozmístěny návazně na sebe od krytu k jedné z pozorovatelen. Na soklech jsou zbytky železných konstrukcích, které na nich byly instalovány. Zda šlo o zábradlí, plot či něco podobného se lze jen dohadovat.

Čtvrtý kryt se nachází asi 200 metrů napravo od třetího. Jeho vchodový portál je skryt za skupinou rodinných domů. Tentokrát je kryt opatřen dvěma dvoukřídlými vraty. Jeho stropnice je opatřena dvěma ventilačními komíny a postrádá zábradlí. Asi 250 metrů východně od krytu, se nachází sklad roznětek.


Pravé dvoukřídlé vrata sloužící pro vstup do krytu

Pátý kryt se nachází v bývalém areálu Adamovských strojíren v tzv. "novém provozu". Vedle budovy slévárny Tenza se nacházejí čtyři vchody do podzemí, které jsou po několika schodech ukončeny dveřmi. Nad krytem se nachází tři ventilační komíny (jeden přímo nad objektem, druhé dva mimo areál za zdí a silnicí), avšak jsou zde umístěny i čtyři neznámé hlavice.
V roce 2012 firma která tento kryt vlastní zcela celý objekt přebudovala na sklad. Zhruba uprostřed vybudovala výtah, který má zjednodušit přístup do podzemního prostoru krytu. V průběhu roku 2013 byly jednotlivé schodišťové šachty zbourány. A do konce roku byla nad torzem krytu postavena výrobní hala.


Podoba krytých schodišťových šachet v roce 2010

Šestý kryt je situován podobně jako pětka, avšak o cca 200 metrů severněji. Tento disponuje jen dvěma vchody a jediným větracím komínem. Jedná se tedy o průchozí kryt.


Severní vchod do krytu

Sedmý kryt se nachází za budovou firmy Expono. Cesta k ní je kryta betonovou stěnou, která se před vchodem stáčí o 90° doprava. Vchod je tvořen dvoukřídlými vraty. Na stropnici krytu jsou dva větrací komíny, avšak rozdílné konstrukce od předešlých krytů. V plánech CO byl označován jako kryt CO 6.


Vchodové vrata do krytu

Osmý kryt se nachází v nejsevernější části Adamova. Cca 300 metrů severně od šestého. Zajímavostí tohoto krytu je, že ve volném terénu se nachází jeho nouzový východ, respektive dva. Vchod do krytu se nachází pravděpodobně v budově situované přes silnici a betonový plot, proto, pro případ sesuvu budovy, je zde umístěn nouzový východ. Ten je vytvořen podobně jako větrací komín s dvěma průduchy, ve kterých se kdysi nacházely plechové uzávěry. Komín je rozdělen na dva samostatné oddíly, ve kterých jsou na zdech uchycený železný stupačky po kterých byl umožněn výstup z krytu. Šachta je vysoká asi 4 metry, poté se promění v horizontální chodbu o rozměrech cca 1 x 1 metr. Chodba po 10 metrech je svažována o další metr a půl níž. Poté je již chodba ukončena dvojicí dveří vedoucí do vlastního krytu, jedny z nich vzduchotěsných.


Nouzový východ z krytu

Devátý kryt se nachází pod tzv. Bílou labutí. Bližší informace v současné době zatím nejsou známy.

Desátý kryt se nachází pod Domem služeb na Ptačině. Vznikl při stavbě tohoto centra v 80. letech 20. století. Vchod je situován ze severovýchodního schodiště. Kapacita krytu je údajných 300 osob, v krytu se nacházejí stále části vzduchotechniky, interiér je využíván jako herna stolního tenisu.


Interiér krytu pod Domem služeb se stoly klubu stolního tenisu

Jedenáctý kryt se nachází pod základní školou na Ptačině. Kryt je přístupný ze schodiště, které vede z hlavní haly. Kapacita krytu není známa.

Dvanáctý kryt se nachází v budově na ulici Blažkova ve sklepních prostorech. Kryt prozrazuje nouzový východ situovaný před budovou přes silnici ve svažujícím se terénu. Poklop je opatřen čtyřmi šroubovými uzávěry. Výlez je nepřístupný. Kapacita krytu není známa.


Poklop na Blažkově ulici

Třináctý kryt se nachází v budově na ulici Údolní. Kryt je řešen ve společných sklepních prostorách o pěti místností. Vstup do krytu tvoří silnostěnné dveře s dvěma uzavíracími pákami. Na dveřích již dnes však chybí těsnící guma. První místnost tvoří menší předsíň, ze které vedou druhé stejné dveře do vedlejší místnosti, vlastního krytu. Tato tzv. předsíňka měla pravděpodobně sloužit jako protiplynová. Z první místnosti vlastního krytu vedou jedny dveře, které jsou uzavřeny a druhý průchod, bez dveří, do druhé místnosti ze kterých vedou druhé dveře, které jsou taktéž uzavřeny. Zajímavostí je, že v obou větších místnostech jsou menší sklepní okénka. V případě zvýšeného ohrožení se pravděpodobně počítalo s jejími zasypání zeminou.


Vstupní dveře do interiéru krytu

Čtrnáctý kryt se nachází v budově č. p. 415 na ulici Tererova. Kryt je řešen podobným způsobem jako předchozí kryt na ulici Údolní. Silnostěnné dveře s dvěma uzavíracími pákami odděluje hlavní kryt s chodbou ve sklepě. Na těchto dveřích však těsnící guma ještě nechybí. Předsíňka, kterou odděluje dvojí uzavírací dveře taktéž nechybí. Vlastní kryt je složen z jedné větší místnosti, ze kterou vedou dvojí dveře - první uzavřené menší dveře do místnosti, která mohla pravděpodobně být využívána jako skladiště. Druhé klasické dveře na druhé straně místnosti vedou do klasického sklepa bez silnostěnných dveří. I tento kryt má menší sklepní okénka.


Vstupní silnostěnné dveře do interiéru krytu

Zdroje:
SKOTÁK, Hynek. Funkční kryt pod Adamovem [online]. [cit. 2015-11-19]. Dostupné z: <http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/funkcni-kryt-pod-adamovem20090128.html>
VARNER, David. Kryty v Adamově. Badatelna [online]. [cit. 2012-12-23]. Dostupné z: www.davar.cz/badatelna/xref/kryty_adamov.htm
BOHÁČEK, Eduard. Vzpomínka pamětníka. Adamovský zpravodaj, 2012, č. prosinec. Adamov : město Adamov. s. 9.

 

Poslední aktualizace 09. října 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist