Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Kaple svatého Antonína
Kaple svatého Antonína, nebo též lidově kaple svatého Antoníčka, je poutní místo v katastrálním území Sadová, blízko sídliště Lesná. Nachází se zde pramen a kaplička, v neděli okolo svátku sv. Antonína se zde konají mše pod širým nebem.
Na místě dnešní kapličky se dle pověsti nacházela poustevna jednoho z mnichů z nedalekého zrušeného kartuziánského kláštera. Ve skalním výklenku, ve kterém vznikla poustevna, měl být umístěn malý obraz se svatým Antonínem Paduánským. Voda pramenící v blízké studánce měla pověst zázračné, lidé si sem chodili vyprošovat zdraví a pomoc; v polovině 19. století sem vypravovaná procesí údajně zachránila Brno z morové epidemie.
Na počest této události zde byla v roce 1849 z podnětu místodržitele hraběte Lažanského postavena kaplička. Ta se stala záhy poutním místem a poté i místem různých dobročinných slavností.
V roce 1924 byla původní kaple přestavěna zhruba do dnešní podoby stavitelem Jos. Karlem Říhou z Židenic. V té době bylo rovněž upraveno okolní prostranství včetně schodiště k pramenu. Upravené prostranství bylo využíváno k umístění malých krámků s občerstvením.
V roce 1941 byla ulice nacházející se v blízkosti kaples pojmenována Antoniusbrünnel. Po válce v roce 1945 počeštěna na U sv. Antoníčka a od roku 1960 jen U Antoníčka.
Po roce 1948 kaple chátrala, a i přes opravy v roce 1972 byl objekt po Sametové revoluci ve velmi špatném stavu. Z iniciativy P. Pavla Hověza, duchovního správce královopolské farnosti, se zde v letech 1993 a 1994 začaly konat první bohoslužby, v roce 1995 byla za účasti mnoha dobrovolníků z Lesné i Králova Pole provedena důkladná oprava zdevastované kaple včetně kamenných sedátek a nutné kanalizace.
Od roku 2005 spadá rekonstruovaný poutní areál pod nově vzniklou farnost Brno–Lesná. Poutní bohoslužba se koná vždy v neděli nejbližší 13. červnu – svátku Antonína Paduánského; o květnových nedělích zde probíhají májové pobožnosti.


Kaple v listopadu 2021

Zdroje:
FI, Kaple sv. Antonína Paduánského [online], Internetová encyklopedie města Brna, c2021, [citováno 15. 11. 2021] <https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=80>
Přispěvatelé Wikipedie, Kaple svatého Antonína (Brno-Sadová) [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 28. 05. 2021, 09:20 UTC, [citováno 15. 11. 2021] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaple_svat%C3%A9ho_Anton%C3%ADna_(Brno-Sadov%C3%A1)&oldid=19956344>

 

Poslední aktualizace 20. listopadu 2021 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist