Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Kamenný most na bývalé cestě Kanice-Babice
Pod Babickým paloukem (První louka) je zachovalý kamenný klenutý most, po němž vedla středověká cesta. Most sloužil asi od roku 1620 do roku 1897 jako součást staré vozové cesty přes „první louku" z Babic do Kanic.
Z historického hlediska je most vzácná památka středověkého stavitelství. Je postaven přes erozní rýhu, ve které v jarních měsících při tání sněhu nebo při velkých srážkách odtéká voda ve žlebu pod Velkými skalkami. Použitý stavební materiál je lomový vápencový kámen, klenba je spojována vápennou maltou. Rozpětí půlkruhové klenby je 3m, výška klenby ode dna erozní rýhy 1,5 m, výška cesty 2,5 m. Šířka klenby je shodná s šířkou cesty vedoucí přes most a je 5 m. Po bocích erozní rýhy u mostu jsou postaveny 4 opěrné zdi z vápencového kamene, každá o délce 1,8 m.
Po havárii koňského povozu v horní části “první louky", bylo roku 1893 přistoupeno ke stavbě dnešní silnice do Kanic. Silnice se začala stavět od obce Kanice a v roce 1893 bylo postaveno 675 metru nákladem 2377 zl. 48kr. V roce 1894 bylo postaveno dalších 550 metru nákladem 1610 zl. 74 kr. Následující rok 1895 bylo přistavěno 500 metru za 1750 zl., v roce 1896 postaveno dalších 708 metru se dvěma mosty nákladem 3236 zl. 60 kr. V roce 1897 dokončena silnice až k domu číslo 39 za 2119 zl. Celková délka silnice je 2774 metru. Obec hradila 40 % a silniční fond 60 % nákladu.
V roce 1897 po dostavbě silnice přestal kamenný most sloužit svému účelu. Stará vozová cesta je ještě dnes patrná přes „první louku" a most až k silnici a pak přes „zkratku do Kanic". V roce 1992 byl most na náklady Školního lesního podniku Masarykův les Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně opraven. Opravu provedla lesní správa, polesí Bílovice ing. Krakovic.


Stav mostu v únoru 2014

 

Poslední aktualizace 09. března 2014 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist