Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Huť v Padouchu
Při archeologickém výzkumu v údolí Padouch se podařilo objevit nejen středověkou hutnickou dílnu, ale i zdroje surovin, která používala. Dílna ležela na spodním okraji svahu Wiehlova údolí, nad potokem, který tam tehdy protékal. Nad dílnou byly zjištěny pozůstatky velkého milíře, v němž se pálilo dřevěné uhlí. Nad milířem bylo zjištěno ložisko mastného přilnavého jílu, stejného typu, jako jíl nalezený v areálu dílny a používaný při výstavbě pecí. Ještě výše po svahu jsou dodnes patrné jámy rozlehlého pinkoviště, kde hutníci získávali železnou rudu.
Lokalita leží v bočním údolí u lesní silnice Kočárová mezi Josefovem a Habrůvkou. Kutací pole se vyznačuje nepravidelně rozloženými nálevkovitými jámami (pinkami), které se od sebe odlišují jak hloubkou, tak i rozlohou jednotlivých děl. Vzhledem ke geologické situaci lze předpokládat, že rozlehlejší vnitřní prohlubeniny, v nichž se zdržuje atmosférická voda, jsou pozdějšího data a jsou pozůstatkem po středověké těžbě železné rudy. Při stavbě lesní silnice zde bylo odkryto ložisko mastného přilnavého jílu žlutočervené barvy, stejného typu, jako byl jíl používaný při výrobě dyšen a výstavbě stěn pecí v blízké hutnické dílně.
Vlastní hutnická dílna mladohradištního stáří se rozkládala na mírném svahu nad potokem, na úpatí svahu asi 160 m pod popsaným kutacím polem. Mezi rudným polem a dílnou byly objeveny i pozůstatky po milířování dřevěného uhlí. Huť je situována v zalesněném terénu, který nedovolil větší archeologický odkryv, a plocha byla zkoumána jen v místech výrazných izometrických anomálií, získaných pomocí magnetometrického proměření předpokládané plochy dílny.
V severozápadní části magnetometricky proměřené plochy byly nalezeny pozůstatky nadzemní šachtové pece s mělkou nístějí. K zásadním nálezům na lokalitě patří kovářský štítek vyrobený z keramického materiálu. Na straně přivrácené k ohni byl štítek zdoben dvěma prostovými žlábky. Unikátní předmět svědčí o provádění kovářských prací přímo v areálu dílny.

 

Poslední aktualizace 09. března 2014 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist