Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Hartle
"Hartle" byly lidové označení pro baráky, které se do Adamova dostaly jako válečné reparace z Rakouska.
Do Adamova bylo dovezeno celkem 30 sériových domků o 4 bytových jednotkách. Základy z betonu nesly cihelnou podezdívku, na níž byla upevněná dřevěná konstrukce. V přízemní části a v horním patře je po dvou bytech. Každý byt se skládá z pokoje o půdorysné ploše 15,66 m2, obytné kuchyně o ploše 17,72 m2, kabinetu o ploše 10,65 m2, koupelny se záchodem, spíže a předsíně o ploše 4,08 m2. Spojení přízemní části a patra děje se dvouramenným dřevěným schodištěm. Vnější stěny jsou 136 mm silné s dvojitým vodorovně a svisle kladeným hrubým vnějším bedněním opatřeným izolačními vložkami z dehtové lepenky.


Dvojřada stojících "Hartlů" na dnešní ulici Družstevní (autor neznámý)

První domy, které byly postaveny na dnešní ulici Opletalova (dnes ulice Družstevní), pocházejí z roku 1952. První dům dostal číslo 237 a byly do něj nastěhovány čtyři rodiny Vnitřní stráže, která byla v té době v Adamově posádkou. V roce 1953, kdy byla výstavby "Hartlů" dokončena, se tyto domy nacházely na dnešních ulicích Družstevní (v počtu 18), Neumannova (v počtu 5) a Ronovská (v počtu 7) - viz mapka.
Dle novinového článku v podnikovém časopisu Směr dělalo nájemné v Hartlech roku 1955 68 Kčs. Dále autor uvádí:

    ... výhodou je větší sklep a velká kuchyň. Nevýhodou je, že ani v jednom »Hartlu« není pračka, přestože v nich bydlí vícečlenné rodiny, protože jim vyhovuje větší kuchyně. Další nevýhodou je, že »Hartly« mají společný záchod s koupelnou, deskové podlahy a jiné drobnější nevýhody oproti zděným budovám. (Směr, 18. března 1955)


Současná letecká mapa a snímek z roku 1953 - červenými tečkami jsou vyznačeny Hartle (kontaminace.cenia.cz)

V druhé polovině 70. let bylo rozhodnuto, že tyto staré domy musí odstoupit nové panelové zástavbě a tak bylo v roce 1977 přistoupeno k jejich demolici, kterou prováděla firma OSP Moravská Třebová. Z celkového počtu 30 "Hartlů" v Adamově zbyly dva  (číslo popisné 253 a 254), které se nacházejí na ulici Ronovská na samém okraji města. Zdivo z podezdívky bylo údajně použito při výstavbě řady garáží na ulici Petra Jilemnického.
A tak v březnu 1977 bylo přistoupeno k asanaci všech 18 Hartů na Opletalově ulici (dnes Družstevní), v měsících leden až březen roku 1983 bylo zbouráno pět domů na Neumannově ulici. Dalších pět Harlů z ulice Ronovská bylo zbouráno v únoru 1986.
Důvodem zachování dvou Hartlů bylo jejich využití v 80. letech pro potřeby dělníků stavějících panelové domy na ulici Ronovská. Byly zde umístěny šatny dělníků, taktéž některé další místnosti, jako kancelář. Po dokončení stavby panelových domů se počítalo s jejich zbouráním, ale vše přerušila revoluce v roce 1989. Nakonec bylo rozhodnuto o odprodeji do osobního vlastnictví.


Dům číslo popisné 253; jeden ze dvojice posledních stojících "Hartlů"

Na témat Hartle také zavzpomínal Viktor Pilát:

    Pamatuji si jako dítě (sám jsem bydlel do svých 7 let na "Térerové"... záměrně v uvozovkách, protože název není správný!, pak P.J.), že když jsme tam chodili - za děckama co tam bydlely - tak děsně vrzalo schodiště - a nájemníci nás za to hubovali... Ověřením této vzpomínky - byly jsme děti, a je to už dávno - považuji za dostatečný fakt uvedený v článku, totiž že schodiště bylo dřevěné.
    Další vzpomínka (ověřená dalším ze spolužáků - "pamětníků") se nevztahuje přímo k domům samotným, ale k (bývalé) ulici dnes Družstevní, kdy na jejím konci, za posledním hartlem u stráně nad tratí, byla pletivem ohrazena plocha, na které byli pávi - chodili jsme se na ně dívat (cca 1974-75) se školkou (Ronovská) s pí. uč. Bechovou, která tuším (není ověřeno!) právě v tom domě tehdy bydlela.
    O vánocích 76-77 jsme se stěhovali (do tehdy 23ky, později po přečíslování - dostavěná MŠ dostala jedničku - jsme měli č.25... a pamatuji si jako dítě, že když se stavělo P.J., chodili jsme tam hrát si "na klády" a do dneška mám tak živou čichovou vzpomínku, že kdykoli ucítím dřevo a mízu ze stromů, vybavím si právě tu dobu ... Hlavně když jsme tam z Ter. chodili, nesměli jsme ke koupališti, které právě stavbou P.J. postupně mizelo pod nánosy sutě (dnes hřiště-kluziště)

Zavzpomínal i Jan Mach:

    V hartlech strašilo, bylo tam spousta harampádí, propadaly se tam schody, bylo zakázáno školním rozhlasem tam chodit, schovávali se tam uprchlí zločinci... mystická část mého dětství, tj. kolem 1984? kdy se to tam bouralo...

Zdroje:
Kronika města Adamova II. díl, s. 7.
J. S. Bydlíte v »Hartlech« nebo ve zděných domech? Směr, 18. března 1955, roč. VII., č. ?. Adamov: Adamovské strojírny., s. 2.
KALINOVÁ, Bohdana. Obytná zástavba a občanské služby Adamova ve 20. století. Brno: Bakalářská práce, 2011. s. 17-18.
Vzpomínky Viktora Pitáta, Jana Macha a Marie Barákové.

 

Poslední aktualizace 02. listopadu 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist