Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 87 - Bílý dům
Budova nacházející se na pravém břehu Křtinského potoka byla postavena v roce 1905 jako nová budova adamovských železáren. Původně se pravděpodobně jednalo o výrobní objekt, který byl brzy přestavěn na administrativní budovu.


Budova brzy po svém vybudování (autor neznámý)

Dle dobových pohledů lze vypozorovat její přeměnu, kterou prošla budova před druhou světovou válkou. V roce 1922 byla popsána v Pamětní knize obce Adamova takto:

    ...a dále při silnici kancelářská budova závodů jednopatrová se zvýšeným přízemím, z červených cihel - neomítaná - ve slohu německém. (Pamětní kniha obce Adamova, s. 3)

Zmínka o jednopatrové budově byla však milná – z týlové strany druhé nadzemní podlaží nemělo žádná okna, proto se mohlo zdát, že se jedná o jednopodlažní budovu.
Cesta na Josefov v té době procházela mezi budovou a Křtinským potokem a hlavní vchod je tak umístěn z dnešního pohledu nelogicky v zadním traktu budovy při její pravé straně. Snad již v roce 1926 proběhlo zvýšení budovy o jedno podlaží.


Práce na přístavbě podlaží v roce 1926 (autor neznámý)

V roce 1937 bylo dokončeno přeložení silnice směřující do Křtinského údolí na levou stranu od administrativní budovy. Došlo tak k uzavření prostoru strojírny, ve které se rozbíhala nová vojenská výroba.
Na konci druhé světové války při ústupu německých jednotek byla budova Němci zapálena a zcela vyhořela. Nové podlaží, které bylo v roce 1926 přistavěno, bylo ze dřeva, takže vzalo za své.


Budova po odchodu německých jednotek z Adamova (autor neznámý)

Po ukončení bojů se přistoupilo k rekonstrukci celého závodu. I administrativní budova se dočkala obnovení. Pravděpodobně při těchto obnovovacích pracích bylo znovuvybudováno třetí podlaží, tentokrát z železobetonu.
V druhé polovině 20. století, kdy vznikl samostatný podnik Adamovské strojírny, se administrativní budovy proměnila v ředitelství, díky čemuž si vysloužila přezdívku Bílý dům. Krčkem ve druhém podlaží byla budova propojena se sousedním objektem Svatá Anna (číslo popisné 492 a 493). Tento průchod byl v roce 2017 zrušen. V 60. letech byla k budově přistavěna z její levé strany vstupní hala, která tak vytvořila nový reprezentativní vstup do budovy.
Před budovou byl v roce 1975 odhalen památník Československo-sovětského přátelství.


Bílý dům s památníkem československo-sovětským přátelstvím v roce 2007

Po vstupu Adamovských strojíren do likvidace, proběhl rozprodej majetku společnosti. V roce 2012 koupila administrativní budovu společnost Romex s. r. o., která objekt začala rekonstruovat s plánem zřídit v ní své nové sídlo. Přestavba byla dokončena v roce 2017. Obnova objektu vycházela z jeho původního stavu a její snahou bylo co nejvíce zhodnotit jeho zachované stavebně-architektonické hodnoty. Fasáda objektu byla opatřeny zateplovacím pláštěm, který byl doplněn šambránami okolo okenních otvorů. Tyto prvky jsou barevně odlišeny od základních ploch fasády. V třetím podlaží byla vybudována prostorná místnost pro pořádání konferencí. Část podlaží byla přestavěna na otevřenou terasu s výhledem na Starý Adamov. Mnoho původních prvků bylo zachováno, mezi ně patří například zábradlí na schodištích či některé dveřní výplně. V budově proběhla celková výměna elektrických i vodovodních rozvodů. Byla vybudováno ústřední vytápění, které nahradilo nefunkční centralizované zásobování teplem.
Dne 27. dubna 2017 proběhlo slavnostní otevření, kterého se zúčastnilo vedení firmy Romex, zástupci města a partnerů společnosti Romex. Na konci programu byla na podstavci sochy Ženy s praporem odhalena pamětní deska s citátem Stanislava Kostky Neumanna.


Budova v roce 2017 po dokončení rekonstrukce pláště

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 3, 64, 107, 132, 158, 162, 167.

 

Poslední aktualizace 30. ledna 2018 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist