Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 78
Tato budova se nacházela nedaleko nádraží (číslo popisné 107) u cesty vedoucí na Bílovice nad Svitavou mezi řekou Svitavou a zmíněnou cestou. Původním účelem byla výroba hřebíků, poté smaltovaného zboží. Při továrně stál i komín. Později i vila jistého německého brněnského advokáta JUDr. Friedricha Kloba. Kdy přesně budova vznikla není známo, jisté je, že v Adamovské kronice je kreslený pohled na Adamov a továrnou z roku 1874.


V roce 1880 coby továrna společně s vlakovým nádražím (autor neznámý)

Po vzniku nové republiky, obecní zastupitelstvo rozhodlo o zřízení měšťanské školy - to bylo povoleno výnosem zemské školní rady ze dne 9. února 1920, číslo 220. Z finančních důvodů však nebylo možné postavit budovu zcela novou, využila tedy obec zákona z 11. června 1919 číslo 332 o zabírání budov k účelům veřejně užitečným.
31. května 1920 učinila obecní zastupitelstvo rozhodnutí převzetí půjčky 200 tisíc Kč na zřízení školy, to však nemuselo být naplněno v plném rozsahu - správa panství poskytlo obci samo půjčku 40 tisíc Kč.


Budova sloužící potřebám adamovského školství (autor neznámý)

24. července 1920 proběhla stavební komise a o prázdninách byla provedena úprava budovy, která tak mohla sloužit jako zázemí pro dvě třídy a byt ředitele. 12. září téhož roku byla slavnostně otevřena proslovem starosty obce a nově jmenovaného ředitele Františka Mlýnka. Slavnosti se také účastnili zástupci továrny i zástupců okolních obcí. 19. září byly pak otevřeny dvě třídy najednou, učitelé přiděleni byli Vojtěch Fedra z Adamova pro předměty II. odboru a Marcelín Steimonig z Lišně pro III. odbor. O prázdninách 1921 byla upravena další třída s kreslírnou a uvolněn byt pro jednu učitelskou rodinu. Kdy přesně byla škola z měšťanky přestěhována není prozatím známo.
Jisté je, že v roce 1958, kdy byl řešen nedostatek míst pro děti přijímané do mateřské školy, bylo rozhodnuto přestěhovat pana Čapka, který v budově v té době bydlel, do nově uvolněného domu v Plotkách. Vznikl tímto přestěhováním prostor pro 3. mateřskou školu.
Později byla budova také využívána jako palírna. V roce 1994 je v budově uváděno stolařství pana Čápa. V druhé polovině 90. let 20. století přešla budova do majetku Školního lesního podniku Křtiny, který ji v roce 2003 zboural.
Pozemek na kterém budova stála patří dnes Mendelově univerzitě v Brně a je využívána Školním lesním podnikem, který místo využívá jako parkoviště a sklad sypkého materiálu.


Dnešní podoba místa, kde budova stávala

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 28-29 a 30.

 

Poslední aktualizace 25. dubna 2022 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist