Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 62 - Zdravotní středisko
V sobotu 20. prosince 1975 bylo otevřeno a předáno do užívání nové obvodní zdravotní středisko, díky čemuž se mohl obvodní lékař a dětská lékařka přestěhovat z nevyhovujících prostorů - byty po zaměstnancích adamovské pily a později lesní správy - do nové budovy vystavěné vedle I. mateřské školy (číslo popisné 46) na dnešní ulici U kostela.
Jedná se o jednoposchoďovou budovu, v jejímž přízemí je ordinace dětské lékařky s příslušnými místnostmi (čekárna, úpravna, izolace a filtr) a sociálním zařízením. Ve druhém poschodí jsou pak dvě ordinace obvodních lékařů s čekárnou a přípravnami. V den otevření byla zprovozněna pouze jedna ordinace (druhá byla uvedena do provozu později), zubní ambulance (do této doby byly občané nezaměstnáni v závodě přijímáni závodním zubním střediskem).
Stavba této budovy započala 1. polovině roku 1973 a probíhala ve třech etapách:
I. výstavba terasy a spojovacího schodiště - celková suma 1 037 000,- Kčs, investorem byl MěstNV Adamov
II. výstavba vlastní budovy - celková suma 1 500 000,- Kčs, investorem byl OÚNZ Boskovice
III. garáže a rozvod elektřiny - celková suma 450 000,- Kčs, investor OÚNZ Boskovice
Celková částky tedy dosáhla částky 2 987 000,- Kčs. Generálním projektantem byl Zdravoprojekt Brno, generální dodavatelem pak Okresní zdravotní podnik Blansko.

Zdroje:
Kronika města Adamova II. díl, s. 151-152.

 

Poslední aktualizace 09. března 2014 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist