Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 46
Budova stojící v bezprostřední blízkosti kostela svaté Barbory (číslo popisné 377), na dnešní ulici U Kostela, nechal zbudovat společně s ním, farou (číslo popisné 58) a hřbitovem kníže Alois z Lichtenštejna. Náklady na zbudování této budovy 15 800 zl. stříbra. Budova byla ve shodném stylu – novogotickém. Kvůli úpravám pláště stavby v druhé polovině 20. století byla historická cena budovy zničena.
Od 3. listopadu 1857 se ve škole začalo ve škole vyučovat. Správcem budovy byl zvolen František Zavadil. V roce 1887 bylo k budově nákladem Jana z Liechtenštejna přistavěno patro. Stavbu školy a její rozšíření připomíná pamětní deska umístěná ve vestibulu přízemí.


Kostel svaté Barbory společně s domem číslo popisným 46 na počátku 20. století (nákladem Leopolda Gottlieba)

Rekonstrukce budovy v roce 1932:
Dne 30. května 1932 vypracoval František Veselý, stavař z Olomučan rozpočet na adaptační práce spojené se zrušením učeben v budově a jejich přeměnu na byty pro učitelé a obecní knihovnu. Náklad tehdy čítal celých 87 341 Kč. Již 27. července 1932 uzavřela obec smlouvu Františkem Veselým na úpravu učeben a následonou adaptaci. Jelikož finanční komisi obce nebyl rozpočet adaptace doručen, doporučila finanční komise, aby byli provedeny jen naprosto nutné opravy a rozpočet pokud možno snížen, proto celkový náklad byl vyčíslen na 27 081 Kč 50 h. Další práce byly uzavřeny s Jos. Jelínkem, stolařem z Babic, o dodávce veškerých prací stolařských na částku celkově 9 960 Kč a A. Macků, závodem pro stavbu vodovodů z Blanska, pro práce instalatérské na částku 9 525 Kč.

Rekonstrukce budovy v roce 1970:
Pravděpodobně již na konci 30. let byly některé místnosti adaptovány pro potřeby zřízené mateřské školy. O jejím dalším osudu není nic známo až do 10. prosince 1969, kdy byl vypracován projekt na rekonstrukci budovy. V technické zprávě je zmiňována mateřská škola, která se měla rozšířit i do prostor dvou bytových jednotek (v 1. podlaží), které se v budově ještě nacházely. Kapacita školky se tímto zásahem měla rozšířit na 40 dětí.


Budova se školním hřištěm při budově fary (autor neznámý)

Přestavba na městský úřad v roce 2001:
V dubnu 2009 vypracovala Ing. Šebestová ze společnosti SemTech, s.r.o. projekt na přestavbu budovy bývalé mateřské školy za účelem užívání pro rozšíření prostor Městského úřadu. Změny spočívaly především v úpravách jednotlivých místností, zřízení nových toalet pro muže a ženy a koupelny s toaletou pro městskou policii. V prvním podlaží vznikly nové toalety pro personál (ženy) a dalších úpravách. V mezipatře vznikla toaleta pro personál (muži). Kolaudační souhlas byl vydán dne 4. května 2010.


Budovy městského úřadu před zateplením

Zateplení budovy:
Dne 21. června 2017 začaly stavební práce pod názvem Snížení energetické náročnosti objektů MěÚ Adamov, tedy rekonstrukce i budovy (číslo popisné 101) na ulici Pod Horkou. Byla provedena výměna oken a zateplení pláště. Hodnota rekonstrukce obou budov MěÚ činí 8 457 000 Kč.


Budovy městského úřadu po rekonstrukci v roce 2017

V současné době budova slouží jako pracoviště městského úřadu a stanice městské policie.
Na budově byla v letech 2009 až 2017 umístěna pamětní deska připomínající pobyt slovanského slavisty Vatroslava Jagiće v Adamově.

 

Poslední aktualizace 28. listopadu 2018 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist