Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 436 - Požární zbrojnice dobrovolných hasičů
V roce 1981 oslavil sbor dobrovolných hasičů v Adamově 100 let od založení prvního požárního sboru v Adamově. Díky rozvoji města však přišel o požární zbrojnici, která sídlila v ulici AB (dnes Hradní) a byla asanována. Proto bylo rozhodnuto o vybudování nové zbrojnice na ulici Fibichova.
Výkopové a terénní práce byly započaty 1. října 1982. Panelová stavba o dvou nadzemních podlažích byla dokončena o dva roky později. Celková hodnota díla stavby byla 1 916 000 Kčs, s celkovým finančním nákladem 1 235 000 Kčs. Dne 27. prosince 1984 proběhlo kolaudační řízení stavby. Nedostatky byly následně v roce 1985 odstraňovány.


Podoba požární zbrojnice na ulici Fibichova

Rozšíření garážového stání:
V červenci 2012 vypracoval společnost Projekce Petr, s.r.o. projektovou dokumentaci na rozšíření stávajícího garážového stání pro hasičská vozidla v 1 nadzemním podlaží. Garáž byla tímto rozšířena o 7,2 m2 směrem ke stávající opěrné zdi ve svahu podél části obvodové stěny hasičky, a to k věži pro sušení hadic. Do zmíněné věže byl vybourán nový vstup, kterým byla věž s přístavbou provozně propojena. Střecha přístavby byla navržena plochá. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno dne 16. června 2013. Kolaudační rozhodnutí na dokončenou stavbu bylo vydáno dne 9. dubna 2015.

Přístavba požární zbrojnice:
Od roku 2016 byla plánována rekonstrukci budovy, která již kapacitně nedostačovala. Projekt řešil zateplením fasády a střešní konstrukce, prodloužení objektu do zadní části z důvodu navýšení kapacity pro hasičskou techniku, oplocení, zpevnění ploch pro výjezd hasičských vozidel, úpravu interiéru, především pak sociálního zařízení. Předpokládané náklady na realizaci přestavby hasičské zbrojnice činily 6,2 mil. Kč. Výše dotace z Regionálního operačního programu činí 5,6 mil. Kč. Město se mělo podílet částkou 600 tisíc Kč.
Dne 26. června 2017 zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu. V tentýž rok byl objekt předán stavební firmě VIVAS CZ, s.r.o., která rekonstrukci dokončila v roce 2018.

Zdroje:
Kronika města Adamova III. díl, s. 113.

 

Poslední aktualizace 2. září 2020 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist