Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 436 - Požární zbrojnice dobrovolných hasičů
V roce 1981 oslavil sbor dobrovolných hasičů v Adamově 100 let od založení prvního požárního sboru v Adamově. Díky rozvoji města však přišel o požární zbrojnici, která sídlila v ulici AB (dnes Hradní) a byla asanována. Proto bylo rozhodnuto o vybudování nové zbrojnice na ulici Fibichova.
Výkopové a terénní práce byly započaty 1. října 1982. Panelová stavba o dvou nadzemních podlažích byla dokončena o dva roky později. Celková hodnota díla stavby byla 1 916 000 Kčs, s celkovým finančním nákladem 1 235 000 Kčs. Dne 27. prosince 1984 proběhlo kolaudační řízení stavby. Nedostatky byly následně v roce 1985 odstraňovány.


Podoba požární zbrojnice na ulici Fibichova

Od roku 2016 se uvažuje o rekonstrukci budovy, která je kapacitně nedostačující. Počítá se se zateplením fasády a střešní konstrukce, prodloužení objektu do zadní části z důvodu navýšení kapacity pro hasičskou techniku, oplocení, zpevnění ploch pro výjezd hasičských ploch, úprava interiéru, především sociálního zařízení. Předpokládané náklady na realizaci přestavby hasičské zbrojnice jsou ve výši 6,2 mil. Kč. Výše dotace z Regionálního operačního programu činí 5,6 mil. Kč. Město by se mělo podílet částkou 600 tisíc Kč.
Dne 26. června 2017 zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu.

Zdroje:
Kronika města Adamova III. díl, s. 113.

 

Poslední aktualizace 05. července 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist