Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 328 - Dům s pečovatelskou službou
Budova byla původně vystavěna jako mateřská škola Adamovskými strojírnami. na ulici Komenského, naproti vchodu do školní budovy (číslo popisné 324).
Přípravné práce na stavbu započaly společně s budovou jeslí vedle školní budovy v srpnu roku 1966. Školka byla plánována trojtřídní s kapacitou 90 dětí. Plánováno bylo budovu postavit ve dvou etapách. Vlastní stavba měla být postavena v první etapě do listopadu roku 1967, v druhé etapě probíhala úprava okolí budovy. Celková stavba měla být dokončena v následujícím roce. Dokončená školka byla předána 3. června 1969.


Budova v roce 1969 (autor František Ecler)

V roce 1994 odkoupilo mateřskou školu od strojíren za 5 % původní hodnoty, tedy 71 105 Kč, město Adamov.
Alena Buchtová vzpomíná na následné využívání budovy v 90. letech:

    Před přestavbou na DPS se v budovách podnikalo. Měli jsme tam provozovnu (v prostorách kuchyně). Nad námi byl Franta Trojtler nad ním Šenk L. výroba nebo úprava dveří. V dolní budově - dole Milena Trotlerová - keramika a nad ní bývala klubovna důchodců.
    Jinak v této školce byly jedno patro - jesle a 3 třídy školky. Bývala to nejlepší školka v Adamově.

Od roku 1999 se uvažovalo o přestavbě školy na dům s pečovatelskou službou (DPS). S tou se započalo v roce 2001. Dům prošel celkovou rekonstrukcí a obě poloviny, která byly výškově rozděleny na dvě stavby o jednom nadzemním podlaží, byly nadstavbou zvýšeny o druhé patro. Přestavba byla dokončena v následujícím roce a dne 1. listopadu 2002 byl zahájen provoz.


Průběh rekonstrukce v roce 2001 (autor neznámý)

Dům s pečovatelskou službou má celkem 27 bytů. 21 bytů je jednopokojových, 6 bytů je dvoupokojových. 10 bytů je s bezbariérovou úpravou.


V popředí DPS z jihozápadního směru, v pozadí budova školy

Zdroje:
Kronika města Adamova, s. 39-40.
Kronika města Adamova IV. díl, s. 188.
SEVERA, Jiří a MALÍK, Josef. Adast. Adamov: OTS Adamovských strojíren, bez uvedení roku. s. 50.
Vzpomínky Aleny Buchtové.

 

Poslední aktualizace 01. září 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist