Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 322 - "Internát"
Při zvyšujícím se počtu obyvatel a zřizování střední odborné školy při Adamovských strojírnách vyvstala potřeba ubytovávat dálkové studenty. Bylo rozhodnuto o stavbě internátu na temeni Horky, u současného ohybu ulice Komenského. Objekt internátu je výškově i půdorysně odstupňovaný s dvěma přilehlými dvoupodlažními objekty společenské a učebnové části situované směrem do adamovského údolí. Tyto objekty jsou ještě spojeny visutou zahradou.
Šestipodlažní část objektu je řešená jako trojtrakt ze dvou rovnoběžných vzájemně posunutých křídel, se střední halou. Severní křídlo je pouze pětipodlažní. Nižší dvoupodlažní části byly řešeny jako dvoutrakt. Společenská část byla projektována také coby snídárna, neboť byla vybavena, kromě kanceláře v sousedství, též bufetem a výdejem, skladem a šatnou.
Stavba byla dokončena v roce 1966 a od března postupně obsazována. Zázemí nové stavby činilo 5 učeben, 2 kulturní místnosti, jednu bytovou jednotku a 151 bytových buněk s 316 lůžky. Od 1. září téhož roku byl využíván i prvními studenty.

Přestavba na bytový dům:
Dne 13. listopadu 2000 bylo vydáno stavební povolení na I. etapu přestavby bývalého internátu. Ta spočívala v úpravě severovýchodní části (o šesti podlažích) budovy na 29 bytových jednotek. V 1. NP byly kromě komunikačních prostor umístěno 30 sklepních kójí, kočárkárna, dílna, sklad a úklidová místnost. Ve 2. až 5. NP bylo kromě komunikačních prostor situováno 6 bytových jednotek (ve skladbě 1 x 1+0, 2 x 1+1 a 3 x 2+1), hobby místnost, sušárna a sklad. V 6. NP bylo kromě komunikačních prostor umístěno 5 bytových jednotek (ve skladbě 1 x 1+0, 2 x 1+1 a 2 x 2+1), hobby místnost, sušárna a sklad. Kolaudace I. etapy přestavby nabyl právní moc dne 7. září 2001.
Na II. etapu přestavby bývalého internátu bylo vydáno stavební povolení dne 4. května 2001. Přestavby spočívala v severozápadní části (o pěti podlažích) bývalého internátu na 25 bytových jedotek. V 1. PP bude kromě komunikačních prostor umístěno 25 skleních kójí, kočárkárna a kolárna, v 1. NP kromě komunikačních prostor 5 bytových jednotek (ve skladbě 1 x 1+0, 2 x 1+1 a 2 x 2+1), ve 2. a 5. NP bude kromě komunikačních prostor vždy po 5 bytech (ve skladbě 1 x 1+0, 2 x 1+1 a 2 x 2+1). Kolaudační rozhodnutí na II. etapu přestavby nabyla právní moci dne 16. června 2002.
Dne 18. června 2001 bylo vydáno stavební povolení na adaptaci části 1. a 2. NP severozápadního křídla budovy s bývalými učebnami středního odborného učiliště. V těchto prostorech vznikla cukrářská výrobna. Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moc dne 3. listopadu 2001.
Poslední IV. etapou bylo provedení stavebních úprav v bývalé jídelně středního odborného učiliště. Stavební povolení na přestavbu bylo vydáno dne 8. března 2002. Stavební práce spočívaly v přestavbě bývalé jídelny na klub důchodců s příslušenstvím (čajová kuchyňka a skladové prostory).
Dne 9. února 2002 bylo vydáno kolaudační povolení na dodatečnou přestavbu jedné bytové jednotky charakteru 3+1 v 6. NP v severovýchodní části bývalého internátu v průběhu 2. etapy přestavby. Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moc dne 27. června 2002.
Celkové náklady na přestavbu internátu činily 13,5 mil. Kč. Na přestavbu byla také čerpána státní dotace.


Budova číslo popisné 322

Zdroje:
Městský úřad Adamov, archiv správy majetku města, inv. č. 10/A, Internát ul. Komenského č.p. 322, Průvodní technická zpráva, z roku nedatováno.

 

Poslední aktualizace 12. února 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist