Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 107
Budova železniční stanice se nachází v jižní části obce pod Kolonkou, na trati spojující Brno a Českou Třebovou. Tato stavba patří mezi nejstarší v obci, byla dokončena 1848. Projekt budovy vypracoval vrchním inženýr Severní státní dráhy Anton Jüngling. Jednopatrová nádražní budova v sobě skrývá čekárnu, vestibul, pokladnu, kanceláře a byty.


Podoba nádražní budovy (vpravo) na kresbě z roku 1851; v pozadí vodárna (autor František Biela)

Nalevo od budovy se nachází přístavba zastřešené čekárny, WC a skladiště. Budově nechyběla ani věžička s hodinami, která však v osmdesátých či devadesátých letech 19. století zbyla snesena. Náklady na vybudování nádraží dosáhly 29 tisíc zlatých.
V letech 1910-1911 byla vybudována restaurace II. a III. třídy s rozsáhlou verandou. V říjnu 1925 bylo na nádraží vybudováno elektrického osvětlení.

Výřez z Indikační skicy z roku 1911 (autor neznámý)
Legenda:
115 - stavba neznámého účelu (drážní)
116 - nádražní skladiště
117 - nádražní budova
118 - Jünglingova vodárna
119 - stavba neznámého účelu


Dobový vzhled nádraží; dle pohlednice rok 1915 (nakladatel Ascher & Redlich, Brno)

Popis budovy v roce 1922:

    Nádraží v hlavním traktu je jednopatrové stavení, k němu přistavěna je na dřevěné kostře restaurace a velká veranda pro četné výletníky v létě potřebná. Velké skladiště směrem k Brnu a byty zřízenců s přilehlými kolnami směrem k Blansku uzavírající nástupiště. U hradel jsou po obou stranách prostorného nádraží (o 5 párech kolejí) úhledné jednopatrové domky pro výhybkáře." (Pamětní kniha obce Adamova, s. 6)

Budova byla vybudována na katastrálním území Babic nad Svitavou. Po dlouhém jednání konečně roku 1920 bylo okolí společně s nádražní budovou přičleněno k Adamovu.
V druhé polovině získalo nádraží břízolitovou omítku. Budova prošla základní rekonstrukcí v 90. letech při elektrifikaci železniční tratě. V září 2017 začala další rekonstrukce budovy. Do konce roku by měla být opravena střecha a částečně čekárna. Zde probíhá výměna dlažby, kterou v celé budově položila na počátku století brněnská firma J. Lichtenstern. Tato rekonstrukce by měla vyjít na 4,4 milionu Kč. V následujícím letech by mělo dojít k další rozsáhlé rekonstrukci jenž zavede dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení v úseku Brno – Skalice nad Svitavou s centrálním dispečerským pracovištěm v Přerově. Stavbou dojde ke zvýšení kapacity trati odstraněním vyvýšeného přístupu na nástupiště. Po úpravách bude přístup k vlaku bezbariérový.
V severní části Adamova se také nachází mladší železniční zastávka.


Současná podoba železniční stanice

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 2, 6, 20, 52.
Bez uvedení autora. 150 let trati Brno-Česká Třebová. 1999. s. 32.
CHARVÁT, Jan. Rozbitá nádraží: čeká je opravy za miliony [online]. [cit. 2017-10-27]. Dostupné z: <https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/rozbita-nadrazi-ceka-je-opravy-za-miliony-20170922.html>

 

Poslední aktualizace 27. října 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist