Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 101
Kdy byla budova postavena, není zatím známo, jisté je, že ještě v roce 1929 v Pamětní knize obce Adamova je uváděna jako školní budova. V letech 1932-1937 zde byla umístěna Odborná škola pokračovací. Po jejím skončení byla místnost využita obecní knihovnou a propůjčována za nájemné místním společnostem. Obecním zastupitelstvem bylo schváleno nové pojmenování domu na "Spolkový dům". V roce 1946 byla v místnosti v přízemí zřízena zasedací síň MNV.
V roce 1950 se do budovy nastěhoval MNV, jenž uvolnil místo v budově číslo popisné 46, do které se přesunula mateřská škola. Prozatím úřad obýval přízemní místnosti. V prvním poschodí byly tehdy dva dvoupokojové byty a jedna svobodárna. Postupem času bylo nutno tyto byty uvolnit a po menší adaptaci je obsadili úředníci.


Budova Městského národního výboru v roce 1966 (autor František Ecler)

Přístavba a rekonstrukce:
V 70. letech letech už ani tyto prostory nedostačovaly a v roce 1976 bylo započato s přístavbou, která byla dokončena o dva roky později. Celkový náklad na přístavbu činil 1 422 000 Kčs. Poté následovala rekonstrukce původní budovy, která byla dokončena v roce 1980 finančním nákladem 1 135 000 Kčs.
Dne 20. prosince 1980 proběhlo slavnostní předání dokončené budovy za přítomnosti hostů: poslankyně Federálního shromáždění Antonie Bajerové, místopředsedy ONV Jaroslava Hrazdíry, tajemníka ONV Maroslava Malacha, vedoucího odboru vnitřních věcí ONV Arnošta Novotného, pracovníka tohoto odboru Josefa Prudila, ředitele OSP Blansko ing. Aleše Miklíka a dalších.
Úvodní projev přednesl předseda MNV Alois Kejík. Uvedl finanční situaci rekonstrukce a ocenil brigádnickou pomoc pracovníků MNV a Technické správy, kteří odpracovali 3 660 brigádnických hodin, a to na terénních úpravách a na úklidu. Dále poděkoval OSP Blansko, Technické správě - pracovišti Adamov, dále zástupcům ONV, zejména vedoucímu odboru vnitřních věcí A. Novotnému, Prudilovi a okresní matrikářce Kv. Jakubcové, kteří vycházeli adamovskému NV s ochotou vstříc. Po projevu přestřihla poslankyně FS Antonie Bajerová pásku, po čemž se uskutečnila prohlídka nových prostor. Poté následoval krátký kulturní program. V rámci slavnosti proběhl též první svatební obřad v nové obřadní síni snoubenců Hany Zavřelové a Josefa Vaty.


Budova po dokončení přístavby na přelomu let 1981/82 (autor František Ecler)

V současné době je dům využíván městským úřadem, taktéž se zde nachází obřadní síň, která v roce 2014 prošla rekonstrukcí.


Pravá část budovy je původní Spolkový dům

Dne 21. června 2017 začaly stavební práce pod názvem Snížení energetické náročnosti objektů MěÚ Adamov, tedy rekonstrukce i budovy (číslo popisné 46) na ulici U Kostela. Plánována je výměna oken a zateplení pláště. Předpokládaná hodnota rekonstrukce obou budov MěÚ činí 8 457 000 Kč.

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 108, 111.
Kronika města Adamova II. díl, s. 318, 319.

 

Poslední aktualizace 03. května 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist