Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Dům číslo popisné 1
V červnu 1974 byly započaty práce na výstavbě nové prodejny potravin při západní straně ulice Neumannova v Adamově 3, Ptačina. Stavba byla prováděna v akci Z a dokončena byla v září roku 1976. Celkem bylo na stavbě odpracováno 28 100 brigádnických hodin. Finanční náklady činily 2 133 000 Kčs, hodnota celkového díla pak 2 522 000 Kčs.
Obchodní dům měl dvě části, západní s prodejnou potravin, jejím vedoucím byl Jan Chytka. Masnu na severu vedl Josef Dvořák. Obě části měly společný vchod, před kterým se nacházel menší volný prostor. Díky výškovému rozdílu vede k prostranství od ulice Neumannova schodiště.
Slavnostní otevření nového obchodního domu proběhlo 14. října 1976 v dopoledních hodinách. Slavnost zahájil tajemník MNV Alois Kejík, který přivítal oficiální hosty: předsedkyni komise pro obchod při ONV Blansko Danu Hasoňovou, předsedu komise pro obchod při MNV Adamov Emila Tuče, ředitele n. p. Potraviny Boskovice Vlad. Samka, předsedy MNV KSČ M. Michalíka, místopředsedy VO KSČ Adamov 3 Josefa Ševčíka a místopředsedy MNV Adamov M. Halvu.
V krátkém projevu podal Alois Kejík přehled budování nového obchodního domu, poděkoval brigádníkům, taktéž ONV Blansko a ředitelství n. p. Potraviny vyslovil díky. Poté předal nový obchodní dům do užívání představiteli obchodu Vl. Samkovi. Následně Dana Hasoňová přestřihla pásku a byl zahájen provoz v novém obchodním domě.
V současné době je prodejna potravin již několik let uzavřena a masnu vystřídala hospoda, která po ní získala pojmenování. Hospoda má před vchodem zřízenou i zahrádku.


Budova v listopadu 2015

Zdroje:
Kronika města Adamova II. díl, s. 188, 189.

 

Poslední aktualizace 01. září 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist