Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Včelařský spolek
První včelařský spolek byl v Adamově založen roku 1914, avšak tradice sahá ještě hlouběji. 31. prosince 1868 vznikl samostatný spolek moravský, ve kterém se angažovali dva adamovští občané - učitel František Zavadil a mistr ze strojírny Eduard Rumler.
Oba také stojí za vývojem tzv. moravského či adamovského stojanu. Ten byl sestaven společným úsilím obou adamovských občanů. Rumler díky svým schopnostem práce se dřevem zkonstruoval prototyp úlu, který obsahoval rozpěrák, který se používá dodnes. Včelín získal na valném shromáždění v roce 1861 v Brně velkou bronzovou medaili.
Díky tomuto úspěchu se na přelomu let 1860/1861 přeměnila stolárna ve strojírně ve výrobnu včelích úlů, které se vyráběly nejen pro adamovské občany. Roku 1866 byla přijata v moravském spolku přijata normová míra včelína rámků 23,8x13 cm a na tuto míru upravil spolek čtyřpatrový stojan. Tento stojan byl nazván mezi včelaři moravský či adamovský stojan.
V roce 1867 se v seznamech uvádí tito včelaři: Jan Buský, revírník, Tomáš Dokoupil, mistr krejčovský, Bedřich Drathschmied z Mahrenteimu, ředitel továrny, František Druxa, správce továrny, František Holešovský, měšťanostka (bytem Vranov), Jan Julínek, mlynář (bytem v Bílovicích nad Svitavou), František Klaudner, zámečník a jednatel, Pavel Kottas, majitel prachárny, Albín Krämer, vrchní strojvůdce, Eduard Leidinger, tovární lékař, Jan Litschmann, hajný, František Rocker, kníž. lesník, Karel Rumler, měšťanostka, František Schefežik, učitel, Edvard Skřivánek, kupec a František Svoboda, domkař.
Na jaře 1924 bylo 22 včelařů, kterým přezimovalo 118 včelstev, v roce 1925 je v kronice uváděn předsedou Jan Hudec, jednatelem pak Jan Dolanský.
Roku 1927 bylo na jaře 16 včelařů se 64 včelstvy, na podzim téhož roku přibyl jeden včelař, celkem jich bylo tedy 17 - 14 dělníků, 2 učitelé a kněz. Celkem měli 74 včelstev. Rapidní úbytek včelstev oproti roku 1924 je vysvětlen jejich nepříznivým přezimováním a následným uhynutím. Předsedou je roku 1927 Jan Hudec, jednatelem Vilém Petrůj.
Mj. nějaký čas fungoval včelařský kroužek i na adamovské základní škole.
V 70. letech byl nejvýznamnějším adamovským včelařem Josef Borkovec, který byl zvolen jednatelem OV ČSV Blansko. V tomto období zaniká i samostaná včelařská organizace v Adamově a její členové jsou přiřazeni k ZO ČSV Blansko.
Rudolf Rybář v roce 2009 uspořádal první ročník Adamovského medobraní, které se od té doby koná pravidelně jednou za rok. 13. března 2013 se konala v MKS ustavující schůze Základní organizace včelařů v Adamově. Tímto byla činnost spolku obnovena. Při ustanovení se do spolku zapojilo 11 včelařů z toho 5 včelařů aktivních. Celkem adamovští zazimovali 58 včelstev. V současné době (únor 2014) je ve spolku celkem 6 aktivních členů.
V roce 2013 proběhly také tři kurzy, které měly přispět jako zdroj informací a možnost získání finančních prostředků. První kurz proběhl 25. května 2013 v klubovně ZO na ulici Fibichova 20 (lektory byli Jan Strouhal a Rudolf Rybář), druhý kurz 1. června tamtéž (lektory byli Jan Strouhal a Pavel Košec). Třetí kurz proběhl v MKS 9. prosince 2013 a byl určen pro širokou veřejnost a jeho cílem bylo seznámit veřejnost s praktickou činností zdobení perníků a zpracování včelího vosku na vánoční ozdoby a svíčky (lektory byli manželé Buchtovi a v druhé části manželé Rybářovi).

Zdroje:
Kronika obce Adamova, s. 32, 47, 48, 71.
RYBÁŘ, Rudolf. Z historie adamovského včelařství. Adamovský zpravodaj, 2013, č. květen. Adamov: město Adamov. s. 7-8.
RYBÁŘ, Rudolf. Z historie a činnosti adamovských včelařů v roce 2013. Adamovský zpravodaj, 2014, č. únor. Adamov: město Adamov. s. 18-19.

 

Poslední aktualizace 27. listopadu 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist