Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Základní organizace Svazarm
Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) byla celorepubliková branná organizace, která byla ustanovená 4. listopadu 1951. Počátkem roku 1952 došlo ke zřízení základní organizace (ZO) Svazarmu i v Adamovských strojírnách. U zrodu této organizace tehdy byli JUDr. Štěpař (dlouholetý předseda ZO), Jan Kafka, Josef Dostál, Leopold Pilař a řada dalších. Do konce roku 1966 měla organizace již 475 členů. V Adamově byly v té době pořádány terénní motocyklové soutěže, Dukelský a Sokolský závod, střelecké soutěže a řada dalších akcí.
V roce 1967 je Svazarm odloučen od závodu a mění se v městskou organizaci. Díky této změně je snížena základna členů o veliký počet. V roce 1969 tedy má ZO Svazarm 125 členů. V roce 1972, na návrh CZV KSČ Adamovských strojíren schválilo vedení podniku opětovné ustanovení ZO Svazarmu v závodě. Svazarmu byly přiděleny tři místnosti v budově AC7, později pak objekt v Adamově II. na Kolonii - bývalá ubytovna a vedení podniku umožnilo vybudování svépomocné dílny nákladem 500 tisíc Kčs, opravu domu Svazarmu nákladem 200 tisíc Kčs, postavení rampy a cvičný prostor. Od roku 1974 tedy organizace používá vlastní prostory v této budově a postupně rozšiřuje svoji činnost.
Jednou z prvních odborností byl Automotoklub, jehož činnost od počátku byla zaměřena na činnost sportovní a společenskou. Další velmi úspěšnou odborností jsou modeláři. Již v roce 1955 začali pracovat letečtí modeláři, kteří se časem vypracovali natolik, že se zúčastňovali i přeborů ČSR. V roce 1969 se ustavuje sekce raketových modelářů, která svojí činností zakrátko překročila rámec ZO, okresu i kraje a ustoupila svými výsledky do celostátních, evropských i světových soutěží. Členové této odbornosti reprezentovali ČSSR na mistrovstvích Evropy i světa. Zde také získávali i tituly mistrů světa.
Další odborností byl také Klub důstojníků a praporčíků v záloze, který byl v Adamově ustanoven v roce 1972, který měl podle zákona přímou zodpovědnost za přípravu branců. Klub měl vybudovaný kabinet výcvikového střediska branců, vybavený audiovizuální technikou, diapozitivy, řezy zbraní i všemi pomůckami v výcviku potřebných. I členové tohoto družstva byli přeborníky okresních, krajských i celostátních přeborů.
Ve velké zasedací síni ONV v Blansku se v pátek 6. dubna 1984 se uskutečnilo plenární zasedání okresního výboru Svazarmu. Součástí tohoto zasedání bylo vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců, cvičitelů, kolektivů a základních organizací za dosažené výsledky v roce 1983. Mezi jednotlivci byli vyznamenáni čtyři členové adamovské ZO Svazarmu - Stanislav Dvořák (náčelník Klubu důstojníků a praporčíků v záloze), Pavel Horáček (raketový modelář), Jiří Holczer (náčelníkem střeleckého klubu) a Marcel Hurta (raketový modelář). Mezi nejlepší kolektivy okresu byl vybrán i Klub minikár z Adamov. Druhé místo v kategorii základních organizacích získala ZO Adast Adamov.
Ve čtvrtek 25. června 1987 se v areálu Svazarmu ZO Adast Adamov na Kolonii konalo výjezdní zasedání předsednictva Českého ústředního výboru Svazarmu. Nejdříve se hosté shromáždili v MKS. Zasedání byli přítomni čelní představitelé Svazarmu, předseda ČÚV Svazarmu generálmajor Miloslav Vrba, místopředseda ČÚV Svazarmu plk. Ján Kováč, místopředsedové plk. Rostislav Řičánek a plk. Jaroslav Kovařík, předseda KV Svazarmu plk. Jiří Vybíhal a další.
Hosty přišla pozdravit delegace blanenského okresu v čele s tajemníkem OV KSČ Milanem Šebelou, delegace města a k. p. Adast Adamov. Šebela v úvodu zdůraznil, že volba našeho okresu, jako místa konání nejvyšších svazarmovských orgánů ČSR je pro ně nejen ocenění, ale také závazkem k další aktivní práci.
Za vřelé přijetí na Blanensku, poděkoval generálmajor Miloslav Vrba. Ocenil podporu, které se Svazarmu dostává ze strany územních stranických orgánů. Na druhé straně zdůraznil nutnost orientace Svazu pro spolupráci s armádou na mládež, na využívání volného času, na přípravu civilního obyvatelstva k obraně vlasti.
Členové ČÚV a další hosté se potom odebrali do adamovského svazarmovského areálu. Květinami a moravským koláčem - frgálem, je zde přivítali nejmladší členové organizace spolu s předsedou ZO Svazarmu Miloslavem Láznou a tajemníkem ZO Svazarmu Miroslavem Kosem. Tím byla ukončena slavnostní část a začala část pracovní. Uskutečnila se ve slavnostně vyzdobené zasedací síni Domu Svazarmu. V pozdních odpoledních hodinách, po svém zasedání si hosté prohlédli areál adamovského Svazarmu a pobesedovali s místními svazarmovci. Po besedě odjeli hosté do Horní Lhoty, kde se uskutečnilo setkání s nejvyššími představiteli okresu Blansko.

Výčet (neúplný) jednotlivých kroužků sdružených pod Svazarmem:
- Automotoklub (založen 1953)
- Letečtí modeláři (založen 1955)
- Kynologický (založen 1955)
- Letečtí modeláři (založen 1964)
- Střelecký klub (založen 1965)
- Raketomodeláři (založen 1969; v Adamově působily dva)
- Klubu důstojníků a praporčíků v záloze (založen 1972)
- Klub plastikových modelářů (založen 1980)
- Stanice mladých techniků (založen ?)
- Radistický klub (založen ?)

Zdroje:
Kronika města Adamova III. díl, s. 147, 166.

 

Poslední aktualizace 25. července 2014 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist