Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Sport
Historie organizované tělovýchovy a sportu se v Adamově začala psát po založení Sokola v roce 1890 a Dělnické tělocvičné jednoty v roce 1905. Tyto dva spolky především pěstovaly cvičení, výlety do okolí a různé sporty jako běh na lyžích, volejbal apod. Z Brna dojížděli především Němci a v Adamově vyhledávali možnost turistického odpočinku. Takto popisuje sport kronikář v roce 1927:

    V lednu napadlo sněhu do výše 8 cm, kdežto v druhé polovině listopadu a prosince stačil sníh na čilé sáňkování našich i brněnských sportovců na „Coufavé“ od I. můstku Rovněž zase teplé léto dalo příležitost ke koupání ve Svitavě "Nad splavem" a pod "Střelčím". – Turistika v adam. lesích pěstována jest hlavně Němci z Brna čeští turisté, snad pro vzdálenost od Brna, kraj méně navštěvují. (Pamětní kniha obce Adamova, s. 71)

V roce 1930 byl založen fotbalový klub SK Adamov. Tento klub existuje se střídavými výsledky dodnes. První fotbalové hřiště v Adamově bylo vybudováno u zámku. Tento však kvůli zavádění tajné vojenské výroby musel být přesunut až za splav, byť až do katastru sousedního Vranova. V roce 1954 bylo dokončen nový stadion přímo v Adamově. Tento je v používání dodnes. Na adamovském fotbalovém hřišti s fotbalem začínal také na konci 60. let český fotbalový reprezentant Jindřich Svoboda, střelec zlatého gólu na Olympijských hrách 1980. Místní stadion po něm nese název a v roce 2014 mu bylo uděleno čestné občanství Adamova.


Fotbalový stadion Jindřicha Svobody

V průběhu druhé světové války je popisována situace po sportovní stránce popisována kronikářem takto:

    Tělocvik prováděl se v rámci tělesné výchovy v místním závodě pod záštitou Sportovního klubu Adamov (vedoucí Jos. Mašek, úředník Š. Z.)
    Klub byl v roce 1938 plně na výši a měl rozsáhlou sportovní činnost (fotbal, házená, tennis, lehká atletika, šachy, a j.) Za okupace byl přeměněn na podnikový S.K. Adamov, který přes značné finanční i morální podpory od německého vedení podniku, po stránce sportovní živořil do roku 1942, zbaven jsa sport. odborníků (i ved. J. Maška, který byl ze závodu propuštěn). Sokolští cvičenci vytvořili pak v klubu prostředí, vhodné k pokračování tělocvičné činnosti. Někteří cvičenci a sportovci (zvláště příslušníci ročníku 1920-22, na něž měli Němci zvláště "spadeno") zachránili se, s titulu jejich "nutné potřeby" pro podnikový sport, před nasazením na práci v Říši. Později vzhledem k velikému chvatu ve výrobě přestal býti se strany vedení podniku a závodu zájem o sport a tak klub upadal po všech stránkách. Do tennisového pavilonu (za Skal. sklepem) byli nastěhováni němečtí vojáci - fotbalové hřiště bylo používáno k vojens. cvičení, nikdo ho neopravoval – neudržoval, rekvisity byly rozebrány a zničeny. 
    Hřiště (nazvané "Titlův Stadion" po ředit. Titlovi) bylo opuštěno, sportovní klub zruinován, a jeho činnost posléze zastavena.
    (Pamětní kniha obce Adamova, s. 154 a 155)

Po druhé světové válce se sport sdružoval pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty (TJ) Spartak Adamov. Zde působily kluby ledního hokeje, který vznikl snad na přelomu 40. a 50. let a zanikl v roce 1970, lehkoatletický oddíl založený na konci 50. let, oddíl házené působící od roku 1957 (v roce 1957 jsou uváděny čtyři družstva - dorostenky a dorostenci z učiliště, adamovské dorostenky a ženy), odbíjené taktéž z 50. let,  lyžařský od 50. let a vytrvalostního běhu vzniklého v 70. letech. Zmíněné kluby postupem času zanikly. Ty, které dodnes působí, jsou kluby fotbalový (TJ Spartak Adamov), orientačního běhu (založen 1977), stolního tenisu (počátky v 50. letech), šachů (založen 1978) a tenisový (založen 1972).
Zajímavostí může být turnaj o Štít Vítězného února, který sehrávali amatérští fotbalisté z jednotlivých provozů Adamovských strojíren.
V roce 1964 je uváděno 377 členů Tělovýchovné jednoty, z čehož bylo 217 mužů a 113 žen, 31 dorostenců a 16 dorostenek. V této době je v ní soustředěn odbor ZTV a turistika. Kopaná měla čtyři družstva, odbíjená dvě, házená tři a lední hokej opět dvě.
V roce 1972 je v kronice města Adamova uváděna TJ pod názvem Spartak Adamovských strojíren. Jako nejprestižnější je v té době uváděn jako odbor Sokol (rozvíjené sporty - základní tělesná výchova, sportovní gymnastika a lehká atletika), dále to byly odbory kopané, házené a odbíjené.
Roku 1978 v TJ pracovalo celkem 11 oddílů: základní a rekreační tělesná výchova, kopaná, turistika, tenis, stolní tenis, atletika a orientační běh, lyžování, odbíjená, šachy, lední hokej a házená. Přestože oddíl ledního hokeje formálně existuje, je v této době v klidu z důvodu nezajištěného vedoucího ani trenéra.
Na přelomu 70. a 80. let byl vybudován lyžařský areál "Pod dráty" při lesní cestě z Adamova na Útěchov.
Klub ledního hokeje byl znovuzaložen v roce 1996. Mezi nově vzniklé kluby se řadí florbalový, cyklisticko-všestranný, oddíl juda, šipkový klub a oddíl petanque.


TJ Spartak Adamov (modro-bílý dres) vs. TJ Sokol Černá Hora při vzájemném zápase
20. prosince 2014 na zimním stadioně v Blansku


FK Adamov (modro-bílý dres) vs. TJ Sloup při vzájemném zápase
9. srpna 2015 na Stadionu Jindřicha Svobody v Adamově

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamova, s. 3133, 180.
Kronika města Adamova II. díl, s. 262.
BUDIŠ, Jaroslav a kolektiv. Adamov. Adamov: Město Adamov, 2014. s. 102107.

 

Poslední aktualizace 13. srpna 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist