Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
První ucelená požární jednotka v Adamově vznikla jako Sbor dobrovolných továrních hasičů v roce 1881. Zakladatelem jednotky byl Josef Tepiš, stal se i jejím druhým velitelem. Prvním velitelem jednatelem pak Emanuel Stemberk. Starostou sboru se stal spolumajitel místního závodu Josef Bromovský. Prvními členy adamovského hasičského sboru byli Tomáš Fiala, J. Jarolím, J. Fanta, Jan Moser, J. Stloukal, Václav Píč, Karel Skřivan, Ant. Klepárník, Ant. Kasal, J. Musil, J. Buršíček, Josef Korejčník, Fr. Šimanovský, V. Krabec, Dom. Daniel, Karel Skoupý, Josef Nepomucký, Ant. Volf, Al. Jiříkovský, Karel Kotas, Josef Moravec, Karel Hák, Fr. Bříza, J. Juřina, Ed. Vejmola a Karel Zavadil.
Krškova Hasičská kronika z roku 1898 uvádí jako předsedy Josefa Bromovského, náčelníka Josefa Tepiše a jednatele Vojtěch Svárovského. Jako další členy jsou uvedeni František a Vojtěch Svárovský, Fr. Touchyn, Ant. Homolka, Karel Skoupý, Karel Klodner, Jos. Václavek, Fr. Šeda, Ant. Husák, Jan Sušanka, Jan Šlesinger, Jan Hudec, Richard Baldrman, Josef Zvěřina, Teodor Hlinka, Karel Zejdlík, Jan Slováček, Bohumil Myslivec, Andr. Horníček, Meth. Pokorný, Jakub Bureš, Mořic Kocmann, Karel Tomášek, Josef Ošlejšek, Jan Dolanský, Fr. Myslivec, Karel Kopečný, Martin Berhard, Jan Fanta, Josef Novák, Viktor Svárovský, Fr. Volejník, Alois Oujezdský, Fr. Sušanka, K Emperger a Ed. Hejč. Dále je uváděno:

    Sbor má skladiště na stroje a místnost pro mužstvo, pak následující stroje: 1 čtyřkolovou 4 dvoukolové stříkačky, rotační pumpu na čerpání vody, vůz pro mužstvo, vůz pro lejtu a mužstvo, vše v úhrnné ceně 4000 zl.; týž súčastnil se dosud 5 velkých, 2 lesních požárů a 2 povodní. (Hasičská kronika, s. 300)

V roce 1922 měl sbor dobrovolných továrních hasičů skladiště proti Šumberově hostinci v Obchodní ulici. Jak píše kronikář, velitelem sboru byl v témže roce Rudolf Barta a podvelitelem F. Touchýn z Josefova.
Roku 1924 měl sbor 30 členů, následující rok o čtyři členy více. Předsedou byl v tomto období Rudolf Barta, jednatelem K. Valenta, pokladníkem Fr. Erben a velitelem F. Touchýn. Všichni byli zaměstnáni ve zdejším závodě.
Roku 1928 koupila továrna pro hasičský sbor elektrickou stříkačku, která byla 2. září téhož roku při veřejném cvičení vyzkoušena.
Sbor dobrovolných továrních hasičů byl roku 1934 zrušen. Jako nástupnické sbory byly založeny Závodní požární sbor o 10 členech a místní Sbor dobrovolných hasičů Adamov, který byl ustanoven z bývalých pracovníků dobrovolného sboru. Starostou tohoto sboru byl ustanoven Eduard Heč, náčelníkem Václav Hejduk, jednatelem Karel Polák, zbrojíř František Nesvatba, členové výboru pak Švihla, František Hrnčíř. Jako zbrojnice byla sboru přidělena kůlna za tehdejším poštovním úřadem. Výzbroj pak tvořilo 10 pracovních stejnokrojů a opasků a několik hadic. Židenický požární sbor daroval 10 pracovních blůz a 1 berlovku.
V roce 1940 obdržel sbor nový dopravní vůz a dvoukolovou motorovou stříkačku s 200 metry hadic. Tehdy se cvičívalo jednou za 14 dní vždy v neděli v 6 hodin ráno. Sbor čítal 33 mužů.
Na konci druhé světové války utrpěl sbor značné ztráty – požární stanice byla poškozena, hasičská výzbroj zničena a motorová vozidla odvlečena ustupující německou armádou. Po válce byla činnost požárního sboru obnovena. Sbor obdržel také novou požární techniku. V roce 1948 bylo ve sboru organizováno 37 dobrovolníků, včetně dvou žen.
Roku 1949 byla v budově u městského úřadu zřízena hasičská zbrojnice, ta byla však roku 1961 přemístěna do nových prostor v ulici AB (dnes Hradní).
V roce 1955 bylo ve sboru organizováno 102 členů (81 mužů a 21 žen). Nejstaršími členy sboru byli: Jan Šlesinger, Martin Berhardt, Josef Novák, Jan Procházka, František Hrnčíř, František Linhardt a Josef Hrnčíř. Dlouholetými členy pak: Václav Hejduk, Karel Zouhar, František Nesvatba a Václav Rak.
V roce 1986 se sbor opět stěhoval, tentokrát do nově postavené požární stanice (číslo popisné 436) na Fibichově ulici.
V současné době je velitel jednotky Petr Kupka, který velí dalším dvaceti členům.
JSDH Adamov se v rámci Jihomoravského kraje stala významným propagátorem a "otcem" projektu AED u hasičských jednotek jako týmu First-Respondera před ZZS v případech náhlých zástav oběhu. Pomohla tak v rámci IZS nastavit funkční systém.
Dne 5. prosince 2015 adamovští hasiči převzali nový požární vůz typu Scania, který vystřídal na pozici prvního vozu třináct let starý MAN.
Dne 9. prosince 2015 proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku. Adamovští dobrovolní hasiči se v anketě umístili v kategorii Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce v oblasti jih Moravy s celkovým počtem 917 hlasů na třetím místě.
Od roku 2016 byla plánována rekonstrukce hasičské zbrojnice, která kapacitně nedostačovala. V následujícím roce zbrojnice předána stavební firmě, která stavební práce dokončila v následujícím roce.
Již v roce 2019 začala jednotka vybírat vhodný nový vůz, který by nahradil zastaralý Opel Frontera na pozici velitelského vozu. Při rozhodování byla brána zřetel kromě pořizovací ceny také kapacita úložného prostoru a světlá výška podvozku. Nakonec byl vybrán vůz Jeep Compass, který byl pořízen z finančních prostředků města Adamova za celkovou cenu 944 000 Kč.


Současná hasičská zbrojnice na ulici Fibichova


SDH Adamov na Dětském dnu 2015 na Sklaďáku
 

Vozový park:
- velitelský automobil: VEA-L1Z (Jeep Compass)
- první vůz: ? – ? (Scania)
- cisterna: CAS 24/3500/200 – M2R (Š706 „trambus“)
- technický automobil: TA-L2 (VW Transporter Syncro)
- dopravní automobil: DA 8 – L1V (Avia)

Zdroje:
KRŠKA, Titus. Hasičská kronika. 1898. s. 300.
Pamětní kniha obce Adamova II. díl, s. 132 - 138.
Kronika obce Adamova, s. 32, 50.
DRBAL, Josef a KUPKA, Petr. 1881-2001 120. výročí založení SDH Adamov. Adamov, 2001. 24 s.
Záznam ze slavnostního vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku.
Videoprezentace adamovských hasičů (2016).

 

Poslední aktualizace 2. září 2020 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist