Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Knihovny
V obci a následně městě se vystřídalo několik knihoven, které vznikali a po několika letech zanikali. Za úplně první knihovnu lze považovat obecní knihovna, která tehdy vznikla ze sbírky Vojtěcha Fedry, kterou rozšířila roku 1918 knihovna hasičského sboru. Do rukou obce tato knihovna přešla 12. října 1919. Do roku 1930 byla umístěna v obecní úřadovně č. 26. Zde však nemohla řádně fungovat a proto bylo rozhodnuto o jejím přesunutí do jedné místnosti měšťanské školy. Následně byla v roce 1932 se přemístila do nově adaptované budovy číslo 46, a poté do uvolněné místnosti po pokračovací škole v domě číslo 101. V letech 1929-1932 byli knihovníky L. Černý a Josef Praus. Od roku 1931 pak Eduard Jurička.
Po druhé světové válce byla knihovna umístěna v učebně II. třídy a zásluhu na jejím znovuzprovoznění a fungování měli učitelé Juřička a Jan Pivoda. Na přelomu 40. a 50. let byla knihovna umístěna v učebně IV. třídy. Jako kronikář byl uváděn Jan Pivoda. V roce 1952 byla k obecní knihovně přičleněna knihovn KSČ v Adamově.
V roce 1955 byla otevřena závodní odborářská knihovna. Tehdejší otvírací doba byla každé úterý a pátek v hodinách od 15:20 do 18. hodiny. Knihovníkem byl Slávek Škaroupka.
Roku 1958 se obecní knihovna přestěhovala na Ptačinu do prostor po bývalé kantýně stavebního podniku, který budoval nové sídliště. Zde setrvala až do roku 1974. V roce 1966 na pozici knihovníka nastoupil Jaroslav Nováček, který vystřídal paní Anežku Smrčkovou. Dne 21. května 1974 se přesunula do nových prostor kulturně-společenského střediska na Ptačině. V následujícím roce nastoupila za pana Nováčka jeho dcera Jana, kterou doplnila v roce 1982 profesionální pracovnice Dagmar Pavloňová.
V roce 1983, po vybudování Domu služeb (číslo popisné 421) na Ptačině, byla přemístěna sem, kde sídlí dodnes. Roku 1989 nastoupila do městské knihovny Miluše Janíčková.
V současné době jsou zde zaměstnány dvě knihovnice - paní Marie Tejkalová a Hana Ondroušková, které zajišťují provoz knihovny třikrát do týdne. Otvírací doba:
 

pondělí 10:00 – 18:00
úterý  zavřeno
středa 10:00 – 16:00
čtvrtek 10:00 – 18:00
pátek 10:00 – 17:00

Aktuálnost otvírací doby a další upozornění je nutné sledovat na oficiálním webu Kulturního střediska, pod které knihovna spadá - zde.


Vstup do knihovny z pasáže domu služeb

Statistiky:
1922 - 846 svazků
1932 - 1 663 svazků
1947 - 2 488 svazků
1982 - 11 881 svazků
1989 - 17 855 svazků

Zdroje:
Pamětní kniha obce Adamov, s. 110 a 121.
PEČENKA, Josef. Půjčovna knih ve Skalním sklepě otevřena. Směr, 28. ledna 1955, roč. VII., č. 4. Adamov: Adamovské strojírny., s. 1.
BUDIŠ, Jaroslav a kolektiv. Adamov. Adamov: Město Adamov, 2014. s. 110.

 

Poslední aktualizace 01. června 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist