Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Hlahol
Již první snahy o organizovaný spolkový zpěv byl zaznamenán v čtenářském spolku, založeném roku 1863. První pokus o pěvecký sborový zpěv učinil učitel J. Václavek, avšak bezvýsledně. Po roce 1918 byl organizován smíšený sbor Josefem Zvěřinou u komunistické strany, v Sokolu učitelem Hlaváčkem a v kostelním sboru, který řídil učitel Jan Musil. Krátký čas vystupoval i německý tovární sbor, který ukončil v roce 1930 činnost, a orchestr řízený učitelem Františkem Juračkou.
V roce 1930 byl ustanoveno volné sdružení bez stanov jako "Pěvecký kroužek Moravan", řízené sbormistrem Františkem Svobodou.
Nakonec 19. září 1931 založen spolek s řádnými stanovami "Pěvecké sdružení Hlahol". Prvním předsedou byl zvolen B. Šaner, sbormistrem František Svoboda a jednatelem Václav Kraus.
Dne 23. května 1937 byl slavnostně odhalena busta Bedřicha Smetany, kterou pro Hlahol vyhotovil Jan Tříska.


Odhalení busty Bedřicha Smetany na nynějším Smetanově náměstí (autor neznámý)

V době okupace Německých vojsk byla na Velikonoce roku 1941 činnost spolku pozastavena.
V září roku 1946 byl učiněn nový pokus o oživení sboru. Chyběl však dirigent. Proti navrhovanému Františku Svobodovi (členu OPUS) byly určité námitky z řad členů a proto se činnost neobnovila.
O dalších osudech Hlaholu není prozatím nic známo. Jisté je, že byl opět obnoven při ZK ROH v Adamově. V roce 1976 skončil koncem ledna ve funkci sbormistr, a jeden z obnovitelů, Josef Tomaštík. K zániku došlo pravděpodobně se zánikem ZK.

Zdroje:
Kronika města Adamova II. díl, s. 168.

 

Poslední aktualizace 30. května 2018 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist