Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Červený kříž
Doklady o založení Červeného kříže v Adamově se nedochovaly, ale jisté je, že v roce 1929 byl již založený, protože ve zprávě za tento rok je v přehledu spolků Červený kříž v Adamově v tehdejší zemi Moravsko-slezské již uveden. Jako funkcionáři jsou uvedeni předseda Florian Kabelík, ředitel měšťanské školy, jednatel Leopold Černý, odborný učitel a pokladník Rudolf Bárta, vrchní účetní. Dle MUDr. Arnošta Martince došlo ke vzniku spolku v roce 1928.
Prvními průkopníky Červeného kříže v Adamově byli samaritáni dobrovolného a později továrního sboru hasičů. Prvními samaritáni při hasičském sboru byli po první světové válce: Irena Hejduková, Karel Polák s manželkou, Terezie Stloukalová, Ludmila Švihlová a Josef Hrnčíř. K vzniku skupiny taktéž velmi přispěli místní obvodní lékař MUDr. Ignác Grydil a jeho nástupce MUDr. Arnošt Martinec st.
Spolek nevyvíjel činnost pouze v Adamově, ale taktéž na Vranově, Útěchově, Josefově a Babicích. Při mrazech v lednu a únoru 1929 pořádali tzv. "mrazovou akci", při níž se pomáhalo penězi, šatstvem a palivem.
Ve výroční zprávě ÚV ČSČK roku 1934 jsou uvedeni tito adamovští funkcionáři: předseda František Titl, vrchní účetní, jednatel František Hasman, technický úředník a pokladník Rudolf Labudek, úředník Škodových závodů. V tomto roce bylo ve spolku organizováno 72 členů.
Roku 1937 byl pořádán první samaritánský kurz, kterého se zúčastní i Alois Václavek, který složil zkoušky 10. února 1937 v Olomučanech. V tomto roce byl jednatelem František Hasman, tajemník Škodových závodů a pokladníkem Rudolf Labudek. Počet členů bylo 78. V následujících dvou letech je uváděn ve funkci předsedy odborný učitel František Vašíček, jednatelem úředník František Stloukal a pokladníkem dále Rudolf Labudek.
V době protektorátu, když práce Červeného kříže byla znemožněna, jezdili Alois Václavek a Josef Hrnčíř jako zdravotníci se záchranným vozem závodu. Při osvobození konali oba pánové zdravotnickou službu na starém zdrav. středisku v závodní požární zbrojnici.
Dne 23. října 1945 se koná první výborová schůze, na níž je zvolen novým předsedou František Hrabinský, technický úředník, jednatelem František Pecina, ředitel školy, pokladníkem a zapisovatelem učitelka J. Konečná. Na téže schůzi bylo rozhodnuto o uspořádání sbírky na práci spolku. Provedení sbírky se ujali M. Hloušková, A. Kopecká, Josef Zbytovský, Josef Hrnčíř a Alois Václavek.
Dne 29. prosince 1945 obdržel spolek 32 balíčků od amerického Červeného kříže. Na jaře 1946 prováděl se nový členský nábor, který přivedl 250 nových členů. Slavnost pod patronací ČSČK míru pod heslem "Důvěrou k míru" byla uspořádaná 12. dubna 1946 na škole. Moravsko-slezská divize ČSČK organizovala kurz dobrovolných sester. Z Adamova se přihlásila do tohoto kurzu Květa Kotoučová.
V roce 1948 se na žádost členů ujímá funkce předsedy Josef Hrnčíř, o dva roky později je zvolen čestným předsedou. V těchto letech čitá adamovská skupina 411 členů (z toho 251 v Adamově, 131 v Babicích, 19 v Útěchově, 4 na Vranově a 2 v Josefově).
V roce 1950 se uskutečnil samaritánský kurz, který absolvovalo 16 mužů a 12 žen. Na kurzu přednášeli MUDr. Arnošt Martinec st. a Josef Hrnčíř.
Skupinou v roce 1952 otřásá krize. V tento rok totiž nebyla konána jediná výborová schůze či jiná akce. Na výroční členské schůzi 4. března 1953 bylo přítomno z 251 členů pouze 19. Obrat nastává v roce 1954, kdy je do funkce předsedy dosazen Alois Václavek.
V roce 1957 stojí v čele skupiny MUDr. J. Jelínek, v následujícím roce Jarmila Daňhelová a v roce 1959 opět Alois Václavek. Za jeho předsednictví vznikla ve čtvrti Klementa Gottwalda skupina Adamov II. a jejím prvním předsedou se stal MUDr. Jiří Hřib. V roce 1962 střídá Arnošt Martinec ml. v předsednictvu I. skupiny Václavka.
V roce 1969 byly v Adamově již tři místní skupiny - Adamov I. se 130 členy, předseda Alois Václavek, skupina Adamov II. se 140 členy, předseda Rudolf Hrudka a skupina Adamov (Horka) s 45 členy, předsedkyně Vlasta Mužíková. Předsedou obvodního výboru, který byl tou dobou zřízen, byl jmenován MUDr. František Kotouček.
V roce 1979 byly stavy následující:
ZO Adamov I - starý Adamov, 130 členů, předsedkyně Marie Procházková,
ZO Adamov II - sídliště na Horce, 150 členů, předsedkyně Eva Pelánová,
ZO Adamov III - Kolonie a Ptačina, 370 členů, předsedkyně Dobroslava Nováková.
Roku 1984 jsou uváděny stavy takto:
ZO Adamov I - starý Adamov, 120 členů, předsedkyně Marie Procházková,
ZO Adamov II - sídliště na Horce, 120 členů, předsedkyně Eva Pelánová,
ZO Adamov III - Kolonie a Ptačina, 400 členů, předsedkyně Slávka Nováková.
S historií Červeného kříže v Adamově taktéž souvisí činnost někdejší závodní skupiny v Adamovských strojírnách, jež byla založena v roce 1954. Jejími zakládajícími členy byli MUDr. Arnošt Martinec, Emil Hejl, Miroslav Smrček, Ludvík Bartoněk aj. Stav vlastních členů se pohyboval kolem 200 až 250, registrovaných členů měla tato závodní skupina přes 600.
Organizace Červeného kříže v Adamově zanikla na počátku 90. let.

Zdroje:
Kronika města Adamova II. díl, s. 273 a 274.
Kronika města Adamova III. díl, s. 100.
VLADÍK, František. K historii Červeného kříže na Adamovsku a Křtinsku. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1969, roč. XIII., č. 4. Adamov: Historicko-vlastivědný kroužek. s. 1-4.
Bez uvedení autora. 80 let práce Červeného kříže. Adamovský zpravodaj, 2009, č. červen. Adamov: město Adamov. s. 9.

 

Poslední aktualizace 26. března 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist