Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

U zabitých
Památník se nachází u rybníka mezi Křtinami a Jedovnicemi a je jím obrázek věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který je připevněný na stromě. Pod jejich podobiznami je text:

Zde na tomto místě
byli zavražděni 5. července 1907 manželé
Josef a Amálie Němcovi z Ostrova
a manželé Hrazdírovi z Krasové.

Jak popisují hrozný nález dobové noviny: "U příkopu silnice ležel vůz koly vzhůru a zpod vozu vyčuhovala zkrvavená ruka. Vedle vozu v kaluži stydlé krve ležela mrtvola muže. Voj vozu byla zlomená, kůň od vozu odpřáhnut pásl se dále u příkopu. Pan Pernica se s povozem obrátil a ohlásil svůj nález četnictvu ve Křtinách, které se dostavilo hned na místo. Krví potřísněný vůz byl obrácen a postaven a tu viděli přítomní obraz, při jehož vzpomínce sebe otužilejší se zachvěje." (Lidové noviny, 6. července 1907)
Těla dvou manželských párů ležela na zemi s proraženými lebkami. Jejich tváře byly natolik zohaveny, že z počátku nebylo možné osoby identifikovat. Nakonec bylo zjištěno, že se jednalo o 40letého Josefa Němce, jeho 38letou manželku Amalii, 46letého Josefa Hrazdiru a jeho manželku Josefu. Byli to obchodníci s máslem a vejci, kteří jeli z brněnského trhu domů.
Z šetření vyplynulo, že po 23. hodině předchozího dne projížděli společně Kanicemi, tedy kolem půlnoci se dostali na místo, kde se zločin udál. Hned za vesnicí byly nalezeny v žitě stopy, dle nichž se soudí, že vrahové tam svoje oběti vyčkávali. Ti pravděpodobně v době přepadení spali, jak to bývalo při podobných nočních jízdách zvykem. Když vrahové zaútočili, zastavili povoz nedaleko mostu u tak zvaného kamenného lomu a tupými předměty své oběti zabili. S povozem poté jeli dále a v místě, kde se silnice nad menším srázem zatáčí, vůz překlopili. Popis hrůzného místa v dobových novinách: "Němec s rozťatou lebkou s krví zbroceným vousem ležel na znak v příkopě a nedaleko něho hroznou ránou vyražený mozek, jeho žena obličejem k zemi s vlasy stydlou krví slepenými. Mrtvola Hrazděrova měla ránu na čele, celý obličej byl zkrvavělý, žena jeho s useknutým nosem a s roztrhanou jupkou ležela ve slámě, která vypadla z vozu." (Lidové noviny, 7. července 1907)
Útočníci vybrali kapsy obou mužů a žen a sebrali, co našli. Ve voze byl ruční plátěný kufřík, který Němec vezl jakési služebné z Brna. Vrahové se domnívali, že je v něm něco ukryto, rozřízli jej, ale poněvadž ničeho nenašli, odhodili jej.
Prvně byli podezřelí potulní Dalmatinci s opicemi, kteří touto krajinou projeli a ve čtvrtek 4. července se utábořili před Křtinami. Toto podezření bylo podporováno nálezem asi 25kg balíku loje. Balík nalezl první Vajckorn a počal křičeti "To udělali cikáni! Cikáni jsou vrahové!"
Na základě vyprávění místních lidí a příbuzných bylo brzy pátrání obráceno právě na osobu Jana Vajckorna z Ostrova, u kterého proběhla prohlídka. Zde byla nalezena pokrvácené šaty, čerstvě vypraná místa na košili, taktéž čerstvě omytá, pískem odrhnutá a do pařezu zaražená sekera. Na základě tohoto nálezu byl Jan Vajckorn v Jedovnicích zatčen. Dalším podezřelým byl jeho syn Jan, který byl taktéž zatčen. U jednoho ze zatčených bylo nalezeno 160 korun, dle výpovědí však ve voze bylo 700 korun, které vezl Němec ostrovskému pekaři Kupkovi ze záložny z Brna. Neurčený větší obnos měl i sám Němec. Žena Vajckornova byla nalezena úplně opilá v jejich domě. Její šaty byly celé postříkány krví. I ona byla zatčena. Při prohlídce Vajckornova domu bylo nalezeno několik kompromitujících předmětů (schované peníze či zbytky spálené spořitelní knížky, která byla identifikovaná jako knížka I. moravské spořitelny - stejné, jakou měl Kupka). Taktéž svědci vypověděli, že viděli manželé Vajckornovy a jejich syna po třetí hodině ranní přicházet z křtinské strany domů. Dále hostinští Pernica a Farlík ve Křtinách potvrdili, že mladý Vajckorn kupoval po 11. hodině večer, těsně před vraždou, kořalku a ve vlastní lahvi si ji odnesl.
Nutno dodat, že dle prvotních oficiálních zpráv, byli za vrahy označeni Jan Sedlák a Marie Sedláková. Tento omyl dobové noviny vysvětlují: "V Ostrově nežije vůbec žádný člověk, jenž by se jmenoval Sedlák. Kdysi tam Sedláci byli i jich majetkem byl prý také domek Vajckornův. Dle starého zvyku, jenž i na Brněnsku se udržuje, nazývají venkované nového majitele nějaké usedlosti stále jménem starého majitele a tak se také snad stalo, že vrah byl nazýván falešně ››Sedlák‹‹." (Lidové noviny 8. července 1907).
Kolem páté hodině se na místo vraždy dostala komise, sestavená z pp. barona Gastheimba, dra. Suchanka a rady Zusky, která zde pořídila fotodokumentaci a ohledání místa. Po šesté hodině byla těla naložena na vozy, přikryta plachtami a odvezena za asistence čtyř četníků a davem lidí na křtinský hřbitov, kde došlo následně soudním doktorem drem. Zuskou a drem. Iltisem pitvě. Při pitvě byli přítomní taktéž vyšetřující soudce dr. Suchánek a státní návladní dr. bar. Gastheimb.
V neděli 7. července byli oběti vraždy za přítomnosti velkého davu lidí z celého okolí pohřbeny. Manželé Hrazdírovi v levém horním rohu křtinského hřbitova, manželé Němcovi pak na voze byli odvezeni na ostrovský hřbitov. Manželé Hrazdírovi zanechali po sobě čtyři děti ve věku 12, 17, 19 a 25 let, avšak Němcovi měli taktéž čtyři potomky, dva hochy a dvě děvčata v letech 2, 5, 8 a 11 let.
Při vyšetřování se dospělo, že motivem vraždy nebyla jen loupež, ale hlavním motivem Vajckorna měla být msta. Bylo známo, že mezi Vajckornem a Němcem bylo velké napětí, několikrát mu vyhrožoval i zabitím. Hlavním důvodem tohoto nepřátelství byla okolnost, že oba byli kramáři a Němec při své práci a svém štěstí dosahoval lepších výsledků, kdežto Vajckorn s obchodem upadal.
Dále bylo zjištěno, že Vajckorn starší již před dvěma lety vyhrožoval Němcové vraždou. Sama o tom vypravovala sousedům. Vajckorn měl na ni vypálit z revolveru dvě rány, aniž by ji trefil. Jelikož se blížili lidé, Vajckorn utekl. Němcová si však netroufla ze strachu učinit na útočníka trestné oznámení.
Manželé Hrazdírovi neměli s Vajckornem nic společné, ani nebyli znepřáteleni a byli z jiné obce. Jejich smrt se tedy vysvětlovala náhodou, že jeli společně s Němcovými, a tedy vrazi se museli zbavit případných svědků. Obvykle ani manželská dvojice společně nejezdívali. Hrazdírovi jezdívali s příbuznými z Krasové (v té době Rogendorf). Avšak teprve v poslední době následkem nějaké nehody od svých jízd do Brna upustili, požádali Hrazdírovi Němce, zda-li by je brali sebou. Tato cesta byla teprve asi třetí společná.
Hrazdíra byl hudebník a měl v Brně v opravě harmoniku. Měl totiž v  neděli u příležitosti křtinské pouti hrát. Proto se tentokrát vydal společně s Němcovými na cestu. V Ostroze a ve Křtinách se mluvilo o Vajckornovi, který když se dověděl o Hrazdírově společně cestě s Němcovými, vzkázal mu, aby nejezdil. Hrazdíra, který o vztahu Vajckorna a Němce věděl, této výzvy nedbal.
Dne 15. listopadu 1907 kolem třetí hodiny odpoledne bylo zahájeno soudní přelíčení s podezřelými. Dr. Calábek obhajoval Vajckorna staršího, dr. Seidl Vajckorna mladšího a dr. Nechut pak Marii Vajckornovou. Státním zástupcem byl státní návladní bar. Gastheimb. Kolem půl 8 odpoledne se porota odebrala na poradu. Po půlhodině se porotci vrátili do síně. Bylo nakonec rozhodnuto, že Jan Vajckorn starší je vinen zločinem úkladné loupežné vraždy (12 hlasů ano), Jan Vajckorn mladší je vinen zločinem úkladné vraždy (12 hlasů ano), Marie Vajckornová je vinna zločinem úkladné vraždy (11 hlasů ano, 1 hlas ne), Jan Vajckorn starší je vinen krádeží vozových kol u Aloise Krátkého v Šošůvce a Jakuba Nečasa v Suchdole (11 hlasů ano, 1 hlas ne), Marie Vajckornová není vinna přestupkem krádeže 6 slepic u Františky Kučerové v Ostrově a 4 slepic u Marie Jedličkové tamtéž (12 hlasů ne), Marie Vajckornová je vinna přestupkem urážky stráže (7 hlasů ano, 5 hlasů ne).
Podle rozhodnutí byly nastaveny tresty: "Jan Vajckorn starší, Jan Vajckorn mladší a Marie Vajckornová uznáni vinnými ze zločinu úkladné loupeže vraždy dle §§ 134. a 135. (1., 2.) tr. z., dále Jan Vajckorn starší ze zločinu krádeže dle §§ 171. a 173. tr. z. a odsuzují se na základě § 136. r. z. Jan Vajckorn starší k trestu smrti provazem, Jan Vajckorn mladší k trestu smrti provazem, Marie Vajckornová k trestu smrti provazem." (Lidové noviny 16. listopadu 1907). Bylo rozhodnuto o provedení popravy v tomto pořadí: první Marie, poté Vajckorn mladší a jako poslední Vajckorn starší. Poté všichni tři obhájci požádali o nový proces pro zmatečnost, když jejich požadavek byl zamítnut, požádali o milost, kterou František Josef 6. března 1908 opravdu udělil a Nejvyšší soud následně změnil trest na doživotí. V letech 1909, 1910 a 1911 se Vajckorni domáhali obnovy procesu, tomu však vyhoveno nebylo.
Jan Vajckorn mladší zemřel 6. května 1911 na tuberkulózu, Marie 1. srpna 1916 a Jan Vajckorn starší pak 14. července 1920. Nikdo z nich se k vraždě nikdy nepřiznal.
O události sepsal a vydal Arnošt Chládek z Heřmanova Městce dlouhou kramářskou píseň, nazvanou: Píseň o čtyřnásobné vraždě dvou rodin Hrazdirové a Němcové, která se stala na silnici u Křtin blíže Brna. Kromě této písně existuje několik variant. Nejzdařilejší je tzv. líšeňská verze, která se udržuje v paměti.


Obrázek, který je umístěn na místě vraždy

Zdroje:
Bez uvedení autora. Čtyřnásobná loupežná vražda u Křtin na Brněnsku. Lidové noviny 15, 6.7.1907, s. 2.
Bez uvedení autora. Čtyřnásobná vražda u Křtin. Lidové noviny 15, 7.7.1907, s. 2.
Bez uvedení autora. Čtyřnásobná vražda u Křtin. Lidové noviny 15, 8.7.1907, s. 4-5.
Bez uvedení autora. Čtyřnásobná vražda u Křtin. Lidové noviny 15, 8.7.1907, s. 2-3.
Bez uvedení autora. Čtyřnásobná loupežná vražda u Brna. Národní listy 47, 14.11.1907, s. 4.
TRUHLÁŘ, Jiří. Památníky adamovských lesů. Praha: Primus, 2003. s. 136-138. ISBN 80-86207-24-2.
PLCH, Josef. O bestiální loupežné vraždě u Křtin ještě jednou aneb Na silnici ho Křtin v lesi só róbíři skuvaní [online]. [cit. 2014-02-20]. Dostupné z: <www.plch.info/upload/Zpravodaj/Zprav26-Vajckorni.pdf>
JEDLIČKA, Miloslav. Vraždící rodina Čtyřnásobná vražda - doživotní trest 1907 [online]. [cit. 2014-02-20]. Dostupné z: <http://kriminalistika.eu/muzeumzla/vajckorn/vajckorn.html>

 

Poslední aktualizace 02. září 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist