Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Památník stromů
Památník Stromů byl postaven v roce 1938. Autorem myšlenky a projektu památníku byl Josef Opletal. Ten také řídil jeho výstavbu. Památník je zbudován na polesí polesí Bílovice nad Svitavou v bývalé lesní školce. Dnes je na tomto místě zřízeno arboretum Řicmanice.
Památník byl vybudován z betonu o celkové výšce 7 metrů. V horní části památníku jsou v elipsách kresby větévek, na jižní strana listnáče a na severní jehličnany. Zbylé plochy památníku jsou věnovány holdu stromům a lesům.
Na jižním průčelí je vyryta báseň Jaroslava Vrchlického Stromy, kterou zhudebnil Antonín Dyk:

Stromy
Stromy, ti zpěvní věštcové,
jsou plny divů, plny krás.
Ať do stříbra je halí mráz,
ať západ v mlhy nachové,
ať v ptactva písni májové,
ať vichrem se jich lupen třás.
Stromy, ti zpěvní věštcové,
jsou plny divů, plny krás.
Již chápu, naši otcové
proč ctili lípu, habr, vaz,
a věřím, že je v chrámy zas
vyklenou příští věkové.
Stromy, ti zpěvní větcové
jsou plny divů, plny krás.

Tato báseň je na památníku pojata jako hold Čechů. Pod básní je vyryt hold Slovenska, které bylo tehdy součástí Československa:

Nebyť stromu, nebolo by hôr,
nebyť hôr, nebolo by ani nás.
Pod stromom i pohanova duša okreje.
Hvizdoslav

Pod touto básní je hold Podkarpatské Rusi, jehož autorem je Maxmilian Alexandrovič Vološin, ředitel učitelského semináře v Užhorodě:

Дерево есть богатсво и краса
нашого краю - Подкарпатсођ Руси
Derevo jesť bohatstvo i krasa
našoho kraju Podkarpatskoji Rusi
A. Vološin

Na severním průčelí památníku jsou vypsána pořekadla sedmnácti národů světa. Jsou seřazena podle francouzského názvu jednotlivých zemí, ze kterých pocházejí. Ve spodní části jsou pak vyryty české překlady, které provedl Josef Konšel.
Německý nápis lesníka F. L. Pfeila:

Fraget die Bäume selbst, wie sie erzogen und gepflegt sein wollen,
und sie werden es euch besser sagen, als es alle Bücher tun.
Pfeil

V překadu: "Tažte se stromů samých, jak chtějí být pěstovány a povědí vám to lépe, než to mohou učiniti všechny knihy." Tento výrok používal Josef Opletal v dopisech světovým lesníků jako příklad pro pochopení ideje tohoto památníku.
Jako anglický výrok byl vybrán citát od Williama Shakespeara z Mecbetha:

Stones have been known to move and Trees to speek.
Shakespear

V překladu: "O kamenech bylo známo, že se hýbají, o stromech, že mluví."
Jako bulharský výrok byl vybráno lidové příslový, které zasla prof. T. Ivančev, přednosta Institutu pro hospodářskou úpravu lesa a dendrometrii Zemědělské a lesnické fakulty University v Sofii:

Дърветата раста на земята за доброто
човђчеството
Lidové přísloví

V překladu: "Stromy rostou na zemi pro blaho člověčenstva".
Dánský výrok zaslal prof. Dr. polit. A. Howard Gron, profesor Královské veterinární a zemědělské vysoké školy v Kodani:

Trøsket Træ, som ej kan trives,
vige bør for Træ, som vokser.
Saxo Grammaticus: "Gesta Danorum"

V překladu: "Chorý strom, jenž nechce růsti, ať ustoupí stromům schovaným vzrůstu." Tento text pochází z překladu díla Saxo Grammatica Gesta Danorum. Jedná se o latinsky psané dějiny Dánů, které volně přeložil Fr. Winkel-Horn.
Finský překlad zaslal Dr. Erik Lönnroth z Lesnické fakulty v Helsinkách:

Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto.
Staré finské pořekadlo

V překladu: "Všímej si šumění smrku, pod kterým tvá chata stojí.
Francouzský text zaslal společně s jedenácti dalšími návrhy švýcarský lesní inspektor Dr. Hess z Bernu:

Au plus profond des bois la Patrie a son coeur:
un peuple sans forets un peuple qui meurt.
André Theuriet

V překladu: "Hluboko v nitru stromoví, tam tluče srdce vlasti, lid, jenž boj lesu vypoví, už spěje do propasti."
Maďarský text poslal prof. dr. Gyula Roth z Královského maďarského lesnického výzkumného ústavu v Šoproni. Je to jeho vlastní průpověď:

Az erdö zugása örök, mint a tenger moraljása
Gyula Roth

V překladu: "Věčně šumí lesy a věčně moře hučí." Výrok obsahoval ještě třetí větu "az erdö maga az örökkévalóság!", která v překladu znemená: "jak věků živý obraz!"
Japonské pořekadlo zaslal Josefu Opletalovi prof. Hirokichi Nakashima z Lesnické fakulty v Sapooru a dr. Migita z Tokia. Na památníku bylo vytesáno v latince:

Yama takaki ga yue ni toto karazu
Ki aru wo motte totoshi to nasu
H. Nakashima

Na památníku je tento český překlad: "Muži vážnosti nedodává tloušťka, nýbrž moudrost, hoře nedodává ušlechtilého vzhledu výška, nýbrž stromoví."
Italský text zaslal dr. Hess, lesní inspektor z Bernu, který jej zasílal společně s francouzskými:

Amere l'albero vuol dire amare la patria.
Lidové přísloví

V překladu: "Milovati strom znamená milovati vlast."
Lotyšské přísloví navrhl doc. ing. A. Rozens z Rigy:

Ai, Kuplo ozoliņ,
ne es tava vecumiņ;
es piedzimu, tev atradu,
es nomiršu, tu paliksi.
Lotyšská nár. píseň

V překladu: "Rozložitý dube, proti tobě mizí život lidský, stál's tu, než jsem přišel, po mně budeš stát i v pozdní době."
Litevský text zaslal prof. dr. Regel, ředitel botanické zahrady v Kaunasu:

Nelaužyk medžio šaku - ir jam skauda.
Litevské pořekadlo

V překladu: "Nelámej stromečkům větví, také je to bolí."
Norský text zaslal jeho autor prof. Agnar Barth z Institutu pěstování lesů Norské vysoké školy zemědělské v Aasu:

Ashek "YGDRASIL" var de gamle Nordmenns sindbilde på
fruktbarhet, kraft og visdom.

V překladu: "Jasan Ygdrasil byl starým Norům symbolem plodnosti, síly a vědomí."
Polský text zaslal doc. dr. ing. Jerzy Grochowski z Varšavy. Jde o citát z díla Wincenta Pola Pieśń o ziemi naszej:

Gdyby nasze drzewa, krzewy
ktoś zapytal o ich słowa...
Wówczas ziemi dzieje całe
nam by była zrozumiełe.
Wincenty Pol: Pieśń o ziemi naszej

V překladu: "Kdyby naše domovy, křoví mohly mluvit k lidem slovy... naší země vývoj celý bychom od nich uslyšeli."
Rumunský text zaslal prof. dr. C. Georgescu z Polytechnické školy "Krále Carola II." v Bukurešti.

Căci tu ne-ai fost căminul
si mumă tu ne-it fost
Ne-ai dat in vremuri grele
çulcuş şi adăpost.
Rumunská lidová píseň
[:Cântec popula:]

V překladu: "Strome, ty's býval obydlím, jak matka naší těchou, ty's chystával nám v dobách zlých i postel pod svou střechou."
Ruský text zaslal prof. dr. ing. Alexandr Leporský z Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Verše složil prof. Dimitrij Kajgorod, básník a profesor Lesnického institutu v bývalé osadě Lesná na okraji Petrohradu.

Божъе созданъе
земли, нашей матушки
дътише милое!
Зыбью зеленою,
листьемь кудрявым, ты
кроешь въ морозный день
кормишь въ безкормицу.
Dimitrij Kajgorodov

V překladu: "Výtvore boží, milované dítko země, naší matičky, strome, svou klenbou zelenou, svým listím zčechraným kryješ nás v nečase, zahříváš v den mrazivý, krmíš v době hladu!
Švédský text je z díla Thomase Ideal träd gården. Kdo jej navrhl není známo:

Träd skapa intet paradis, men vi ha svärt att
tänka oss paradiset utan träd.
Thomas: Ideal träd gården

V překladu: "Rájem nejsou ještě háje, bez háje však nemáš obraz ráje."
Jugoslávii zastupuje text, který zaslal unit. prof. dr. Mihalio Gradojević ze Zemunu. Jedná se o verše srbského básníka Jovana Jovanoviće Zmaja:

Gdegod vidiš zgodno mesto,
Tu drov posadi,
A drvo je blagodarno,
pa će da nagradi.
Jovan Jovanović - Zmaj

V překladu: "Kde kdo vidí vhodné místo, strom ať zasadí, strom je vděčný, on nám jistě práci nahradí." Jugoslávský text uzavírá světová rčení o stromech.
Na západním boku památníku je uvedeno:

"Sborová píseň "Stromy" byla přednesena poprvé
20. června 1929 při závěrečné slavnosti vzpomínkových
dnů československého vysokého učení lesnického
v Brně k jeho desetiletému výročí 1919-1929."

Na východním boku je pak vyryto:

Zbudováno Léta Páně 1938

Pod ním je obraz alegorie rybářství v běhuté vodě. Zobrazený rybář je sám autor památníku Josef Opletal.
Písmo a obrazy prošly v roce 1998 rekonstrukcí, kterou provedla firma Kámen v Olomučanech.

Zdroje:
TRUHLÁŘ, Jiří. Památníky adamovských lesů. Praha: Primus, 2003. s. 66-78. ISBN 80-86207-24-2.

 

Poslední aktualizace 12. dubna 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist