Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Památník Ernsta Kreutzera
Památník byl vybudován na polesí Křtiny nedaleko vrchu Proklest v roce 1929. Od Liščí leče k rybníku Budkovanu prochází okolo památníku značená zelená turistická cesta. K samotnému památníku pak vede krátká značená odbočka. Na mohyle z kamení je umístěna tabulka s nápisem:

ING. ERNST
KREUTZER
1857 – 1924
1929


Památník Ernsta Kreutzera v roce 2019

Ing. Ernst Kreutzer (1857–1924) působil na velkostatku v Lesonicích u Znojma. Všestranně vynikající lesník. Těžiště jeho vědecké činnosti je v oborech ekonomiky. Jako dobrý matematik se věnoval dendrometrii, oceňování lesů a lesní statice. Zabýval se však i otázkami pěstování lesů, ochrany lesů a lesnické politiky. Řešil problematiku učení o čistém výnosu z půdy a lesní úrokové míry. Vydal dva díly Užité matematiky. Srovnával hospodářství výběrné s holosečným. U holosečného hospodářství uznával nevýhody, vyplývající ze stejnověkosti a hustého sponu. Jejich odstranění řešil svými obnovními a výchovnými metodami. Jedním z jeho vrcholných děl jsou Otázky porostní výchovy smrku. Napsal mnoho odborných pojednání, některé i populární formou.

Zdroje:
TRUHLÁŘ, Jiří. Památníky adamovských lesů. Praha: Primus, 2003. s. 53. ISBN 80-86207-24-2.

 

Poslední aktualizace 10. června 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist