Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Památník Leopolda Grabnera
Památník vybudovaný v roce 1929 pro Grabnerovy mimořádné zásluhy o zvelebení adamovských lesů se nachází se u žluté turistické trasy vedoucí od památníku Hradské cesty k Máchovu památníku. Stavba je z lámaného vápence a železobetonu. Na přední straně památníku se nachází Grubnerova podobizna a název jeho knihy:

DIE
FORSTWIRTSCHAFTSLEHRE
FÜR
WALDMÄNNER UND FORSTBESITZER

Pak následuje rukopis první věty z předmluvy knihy:

"Waldbestizer und Forstmänner sollen den grossen
Einfluss, den die Wälder im Haushalte der Natur und
der Menschen behaupten, im vollen Masse würdigen,
deshalb bei ihrer Behandlung schonende, erhaltende,
die Nachhaltigkeit der Nutzungen sichernde
Grundsätze ins Leben treten lasse"
Leopold Grabner 1840

Na zadní straně památníku je pak na černé žulové desce napsáno:

LEOPOLD
GRABNER
1802-1864
1929

Zbylé místo na této straně je vyplněno překladem věty z průčelí:

"Velký vliv lesa
na přírodu i člo-
věka měli by ma-
jitelé lesa i lesníci v plné mí-
ře hodnotiti a proto při svých
hospodářských počinech v lese
uskutečnovati všechny zásady,
kterými by byla šetrnost, trva-
lost a nepřetržitost lesní těž-
by zajištěna."
Leop. Grabner
1840

Leopold Grabner (1802 – 1864) byl lesním hospodářem, profesorem na Lesnické akademii v rakouském Mariabrunnu. Od roku 1847 se stal vedoucím lesní správy liechtensteinské državy, pod kterou spadaly i místní lesy. V této době byly lesy značně devastovány toulavými sečemi a těžením pro potřebu adamovských železáren. Grabner navrhl způsob obnovy těchto lesů.


Grabnerův památník

Zdroje:
TRUHLÁŘ, Jiří. Památníky adamovských lesů. Praha: Primus, 2003. s. 22-23. ISBN 80-86207-24-2.

 

Poslední aktualizace 23. června 2015 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist