Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Památník Dělnického domu
Památník nacházející se vedle Skalního sklepa (číslo popisné 57) připomínal 50. výročí vybudování Dělnického domu v Adamově, právě v těchto místě. Byl tvořen mohutnou trojdílnou plastikou, která byla umístěna na vyvýšeném prostranství. Podle původních plánů měl být vytvořen z mramoru, avšak jak z časových důvodů, tak finančních od tohoto záměru bylo upuštěno a pomník byl vytvořen z betonu. Autorem památníku je brněnský sochař Ladislav Martínek (1926 – 1987). K slavnostnímu odhalení došlo 14. května 1971 a zúčastnili se jej zástupce KV KSČ Ing. Z. Krchňák, vedoucí tajemník OV KSČ L. Opletal a tajemník OV KSČ A. Doležal, předseda OOR R. Málek, národní umělec Jiří Kroha, předseda MěV SČSP K. Dosedla, generální ředitel ZVS v Brně J. Vognar a další. Taktéž byli přítomni členové KSČ, kteří Dělnický dům budovali.
Zápis z kroniky města, který popisuje slavnostní akt:

  Slavnostní projev přednesl ved. taj. OV KSČ s. L. Opletal. Ve svém projevu zhodnotil činnost adamovského dělnictva, zejména členů KSČ a připomněl, že slavnost se koná těsně před XIV. sjezdem KSČ, který uzavře kritické období let 1968–69 a vytyčí straně pevný politický program.
  Po slavnostním projevu došlo k slavnostnému aktu – odhalení pomníku, které provedl rovněž s. Opletal. Poté zazněly verše J. Wolkera a S. K. Neumanna v podání člena Státního divadla v Brně V. Kyzlinka.
  ...
  Po zakončení této slavnosti Internacionálou se konala v sále KDJF akademie, která svým obsahem připomínala divákům bohatou činnost politickou, kulturní i tělovýchovn. v bývalém Dělnickém domě v Adamově.
  Slavnostní den byl ukončen večer představením souboru Státního divadla v Brně, které uvedlo hru "Podskalák" od F. F. Šamberka s hudbou Karla Hašlera.
  (Kronika města Adamova II. díl)


Stavba památníku (autor František Ecler)

Před památníkem byla umístěna deska, na které je vyryto:

V těchto místech byl v roce 1921 vybudován Dělnický dům
politické a kulturní útočiště adamovských proletářů
Památník připomíná těžká léta bojů
za komunistickou myšlenku a sociální spravedlnost
Na památku 50. výročí věnovali
pracující adamovských strojíren
Komunistická strana československá
Městský národní výbor v Adamově
Květen 1971

V pravém dolním rohu je ještě srp s kladivem. Z druhé strany památníku byla položena druhá deska s nápisem:

Jen řeka zůstala na starém místě zpívá
odnáší vzpomínky a město zůstalo
a paměť lidí na nedávnou dobu
a práci neutichá dobré dílo kvapí
rozrostlé do strání a je tu zeleno
a je to tvé a dětí na to nezapomeň
Naslouchej Svitavě a ulov krásnou rybu
stříbrnou šupinu si schovej pro štěstí

Zajímavostí je, že autor těchto veršů byl v té době zakázaný Jan Skácel.


Západní strana památníku se zmíněnou první deskou

Dne 11. března 2014 započalo stěhování celého památníku. Důvodem ke stěhování památníku má být vybudování vlastní čističky odpadních vod v sousedství Skalního sklepa. Jak majitelé Skalního sklepa na svém webu dále uvádějí:

  Demontovaný betonový monolit bude nabídnut Městskému úřadu Adamov (může jej instalovat na vhodnějším místě). Pokud o něj město neprojeví zájem, bude osloveno Horácké muzeum, které shromažďuje tvorbu autora monolitu Ladislava Martínka. (http://www.skalnisklep.cz/news/betonovy-monument-bude-nabidnut-mestu-adamov/)

Město však památník odmítlo a tak není zatím zcela jasné, jaký bude osud památníku.
Dle jejich vyjádření budou desky s nápisy zachovány na pietním místě vybudovaném na stejném místě a zakomponovaném do upraveného prostranství v okolo Skalního sklepa.


Bourání terasy okolo památníku 11. března 2014


Uložení památníku u Skalního sklepa po celkovém rozbourání 22. března 2014

Skulptura památníku byla z pozemku v první polovině roku 2016 odstraněna.

Zdroje:
Kronika města Adamova II. díl, s. 33 – 35.
KEPRT, Alois. Stěhování betonového monolitu [online]. [cit. 2014-03-21]. Dostupné z: <http://www.skalnisklep.cz/news/stehovani-betonoveho-monolitu/>
KEPRT, Alois. Betonový monument bude nabídnut městu Adamov [online]. [cit. 2014-03-21]. Dostupné z: <http://www.skalnisklep.cz/news/betonovy-monument-bude-nabidnut-mestu-adamov/>W>
KEPRT, Alois a BÁHÁČEK, Martin. Vyjádření k příspěvkům paní Hořavové [online]. [cit. 2014-03-21]. Dostupné z: <http://www.skalnisklep.cz/news/vyjadreni-k-prispevkum-pani-horavove/>
MICHALÍK, Ivo. Adamovští řeší budoucnost sochy Ladislava Martínka [online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: <http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/adamovsti-resi-budoucnost-sochy-ladislava-martinka-20140320.html>
ONDRÁČKOVÁ, Eva. Pámátník z betonu v Adamově nabídnou městu [online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: <http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/adamovsti-resi-budoucnost-sochy-ladislava-martinka-20140320.html>

 

Poslední aktualizace 30. května 2018 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist