Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Památník československo-sovětského přátelství
Památník je vybudován před bývalým ředitelstvím Adamovských strojíren (číslo popisné 87) na náměstí Práce. Slavnostní odhalení proběhlo 13. listopadu 1975. Jeho autorem je brněnský sochař František Hořava (1906-1974), který se však dokončení památníku nedožil. Dokončil jej tak akademický sochař Ladislav Martínek (1926-1987). Na vyvýšeném prostranství v trojúhelníkovém tvaru, je na cca na dvoumetrovém podstavci z umělého kamene umístěna bronzová socha ženy, která v pravé ruce svírá žerď s praporem. Na konci žerdi je umístěna hvězda. V levé ruce drží kytici. V přední části podstavce byl umístěn znak Svazu československo-sovětského přátelství, který v současnosti připomíná jen dva známky po držácích a zeleně zbarvený kámen. V jedné straně prostranství je umístěn kámen, na kterém jsou v horní části vytesány dva menší prapory a v popředí pěticípá hvězda. Pod tímto symbolem je uvedeno:

Základní kámen
k vybudování památníku
československo-sovětského
přátelství
Slavnostně položen dne
15. prosince 1972 v Adamově

Slavnostního odhalení se zúčastnili pracovníci závodu i občané města. Přítomna byla též řada oficiálních hostí. Byli to předseda ČÚV SČSP a ministr spravedlnosti Jan Němec, člen ČÚV SČSP Karel Dosedla, tajemník KV SČSP Klemša, vicekonzul generálního konzulátu SSSR v Brně B. J. Mirovcev, zástupce sovětské armády major J. Q. Kvašněvskij, dále delegát OV KSČ v Blansku, vedená A. Doležalem, delegace družební KVS v Brně, kterou vedl její náčelník plukovník J. Simčina, manželka zesnulého akademického sochaře Františka Hořavy Albína Hořavová. Dále obchodní ředitel ZVS v Brně Zdeněk Štěpař a konečně představitelé vedení závodu a města.
Hlavní projev přednesl ministr Jan Němec. Zdůraznil v něm význam zrodu prvního socialistického státu a vyložil, že tato událost neměla význam pouze pro národy tehdejšího Ruska, nýbrž i pro dělnickou třídu všech zemí světa. Následkem VŘSR zanikl tehdy mnohé monarchie a revoluce rozbila první články řetězce kapitalismu.
Po svém projevu pak provedl ministr akt odhalení památníku, který převzal jménem pracujících závodu do opatrování náměstek podnikového ředitele ing. Jiří Lev. Poté provedl pozdravný projev vicekonzul Mirovcev, poté Jaroslav Miesner přednesl báseň M. Kratochvílové "Dík sovětskému lidu", zástupce ZV ROH pronesl celozávodní závazek ke splnění úkolů roku 1975. Předseda CVZ SSM Jiří Manoušek přečetl pozdravné poselství adresované velvyslanectví SSSR a ÚV SČSP. Slavnostní shromáždění pak ukončil předseda CZV KSČ Ot. Kubík.
Stejný motiv jako na památníku (žena s praporem) je použit na pamětní medaili.


Památník před budovou bývalého ředitelství Adamovských strojíren v roce 2007

V roce 2015 prošlo prostranství okolo památníku i samotný památník rekonstrukcí. Byly odstraněny vzrostlé keře, dlažba byla vyměněna. Socha samotná získala nový nátěr a zrenovován byl i podstavec.
Dne 27. dubna 2017 byla při příležitosti slavnostního otevření sídla společnosti ROMEX odhalena nová pamětní deska na podstavci sochy ženy s praporem. Na desce je uveden verš z básně Stanislava Kostky Neumanna Vstupní modlitba, která byla uvedena v Knize lesů, vod a strání. Je na ní uvedeno:

Ve jménu
života i radosti i krásy
S. K. Neumann
Kniha lesů, vod a strání
1914


Nová pamětní deska při slavnostním odhalením v dubnu 2017

Zdroje:
POKORNÝ, Jaroslav. Kronika města Adamova. Adamov: 1975.

 

Poslední aktualizace 03. května 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist