Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Antonín Schumann (30. května 1868 ve Zlosině – 12. listopadu 1936 v Adamově)
Antonín Schumann se narodil 30. května 1868 ve Zlosině v okrese Velvary v Čechách. Vyučil se zámečníkem, později vystudoval soukromou obchodní školu. Jako mladý úředník nastoupil do pražské akciové strojírny Ruston. Přestože měl příslib přijetí ke studiu malby na Akademii v Praze, musel dát přednost zaměstnání u firmy. V roce 1910 byla část strojírny Ruston převedena do Hradce Králové, část do Adamova, kam přešel také Antonín Schumann. Zde se po práci plně věnoval malování. Zvláště po penzionování ho bylo možno potkávat s taškou a paletou při malování krajiny, zvláště motivů z Adamova a okolí. Nezištně však maloval i kulisy, dekorace a plakáty pro divadelní ochotníky Dělnického domu. Byl rovněž autorem opony s historickým námětem Oldřich a Božena pro nově postavený Dělnický dům v roce 1921.
Jeho oblíbenou činnost přerušila choroba dva roky před smrtí. Zemřel 12. listopadu 1936 a je pochován v rodinné hrobce na Starém hřbitově v Adamově. S jeho obrazy se můžeme setkat jak v soukromých sbírkách, tak i na Městském úřadě v Adamově.
V Adamově proběhly dvě souborné výstavy. První uspořádal Historicko-vlastivědný kroužek při příležitosti oslav 600. výročí železářské tradice v roce 1960. Druhou připravil HVK v lednu 2000 a zúčastnila se jí jeho jediná vnučka Marie Kratochvílová z Brna. Na vernisáži výstavy jí starosta města Ing. Jaroslav Bernášek předal Pamětní list jako důkaz, že si Adamov díla Antonína Schumanna váží. S velkým ohlasem se setkali kalendář s obrazy A. Schumanna, který město vydalo na rok 2001. Další výstava proběhla v roce 2018, při příležitosti 150. výročí narození.


Antonín Schumann (autor neznámý)

Zdroje:
BUDIŠ, Jaroslav a KEJÍKOVÁ, Miroslava. Antonín Schumann 70. výročí úmrtí. Adamovský zpravodaj, 2006, č. listopad. Adamov: město Adamov. s. 10.
BUDIŠ, Jaroslav a kolektiv. Adamov. Adamov: Město Adamov, 2014. s. 166.

 

Poslední aktualizace 02. července 2018 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist