Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Vatroslav Jagić (6. července 1838, Varaždín – 5. srpna 1923, Vídeň)
Základní školu a gymnázium navštěvoval v rodném Varaždínu, gymnázium však zakončil v Záhřebu. Ve Vídni od roku 1856 studoval filologii. Po absolvování se vrátil do Záhřebu, kde v letech 1860-1870 vyučoval na tamním gymnáziu. V roce 1869 byl zvolen členem Jugoslávské akademie věd a umění a dopisovatelem Ruské akademie věd. Roku 1870 byl z politických důvodů vyloučen ze záhřebského gymnázia.
O dva roky později se stal profesorem slavistiky na oděské univerzitě. Roku 1874 se přestěhoval do Berlína, kde nastoupil jako profesor slavistky na Humboldtově univerzitě. Zde setrval do roku 1880, kdy odešel do na univerzitu do Petrohradu. Po šesti letech se vrátil do Vídně, kde se stal nástupcem svého profesora ze studentských let Franze Miklošiče. Zde působil do odchodu do důchodu v roce 1908. Ve Vídni také zemřel 5. srpna 1923, pochován je však v rodném městě.
V Adamově pobýval nějaký čas s manželkou v době, kdy jeho syn Nikita vykonával prezenční vojenskou službu v Brně. Přesné místo jeho pobytu není známo. Roku 1897 zde také započal psát své paměti, které vyšly roku 1930 v Bělehradě pod názvem Spomeni mojego života. Na věčnou paměť jeho pobytu v Adamově byla 11. prosince 1965 na Skalním sklepě (číslo popisné 57) odhalena pamětní deska. V současné době je umístěna v archivu městského úřadu.

Zdroje:
SKUTIL, Jan. Pamatujete se na pobyt Vatroslava Jagića v Adamově? Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1957, roč. I, č. 2. Adamov: Historicko-vlastivědný kroužek. s. 1-2.
Wikipedie. Vatroslav Jagić [online]. [cit. 2013-07-14]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Vatroslav_Jagi%C4%87>

 

Poslední aktualizace 30. května 2018 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist