Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Anna Hübnerová (1860, Praha - 14. července 1891, Adamov)
Anna Hübnerová se narodila v roce 1860 v Praze jako dcera známého humoristy Eduarda Justa (1836 - 1879). Roku 1882 se provdala za Václava Hübnera (1857-1920), novináře a později ředitele Národního divadla v Brně.
V době ředitelování svého manžela v brněnském divadle zde působila jako ochotnice. Dále působila v ženském vzdělávacím spolku Vesna, v Dobročinném komitétu dam, v dámském odboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu, ve spolku pěstounek a industriálních učitelek.
V roce 1889 založila a uspořádala první sborníček Dobročinného komitétu dam "O bídě lidské". Vstupní báseň stejného názvu věnoval sborníku Jaroslav Vrchlický. Sama Hübnerová je autorkou předmluvy a textu Vzácní lidumilové. Již v dalším svazku o rok později získala za spolupracovníky vedle Jaroslava Vrchlického též Svatopluka Čecha, Jana Nerudu, Červinkovou-Riegerovou, Elišku Krásnohorskou, Aloise Jiráska, Žofii Podlipskou, Jaroslava Kvapila, Terezu Novákovou, E. X. Svobodu, Gabrielu Preissovou, Fr. Bartoše, Josefa Merhauta, Vlad. Šťastného, Ant. Klášterského, Miladu Procházkovou, Ed. Jelínka, Fr. Heritese a jiné.
Zemřela 14. července 1891 v Adamově, kde pobývala na letním pobytu a léčila se. Zde byla také pohřbena. Její hrob je čtvrtý v levé spodní řadě s jednoduchou kamennou obrubou a balvanem, na němž je vyhlazena deska 43x28 cm s prostým, dnes již nečitelným, epitafem:

Paní Anna Hübnerová
R. 1861 r. 1891
Andělem zemi, jenž oblaží bědnou,
nesla se duše Tvá líbeznou tmou,
vlast milá, umění, soucit i svatý,
zářily hvězdami na dráhu Tvou!
Památka Tvoje budiž blahoslavena!

Po vydání třetího ročníku sborníku, který redigovali Bož. Zedníková a El. Machová umožnilo založení Fondu Anny Hübnerové, který byl v roce 1912 ve výši 20 000 K předám Zemské péči jako příspěvek k zakoupení domu ve Falkensteinerově ulici č. 6 (dnes ulice Gorkého), kde byl zřízen útulek pro opuštěnou mládež.


Zanedbaný hrob Anny Hübnerové v Adamově

Zdroje:
SKUTIL, Josef. U adamovského hrobu Anny Hübnerové (k stému výročí narození a k sedmdesátiletému výročí úmrtí ušlechtilé ženy). Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí, 1961, roč. V, č. 3. Adamov: Historicko-vlastivědný kroužek. s. 3-5.
BÍLEK, Karol. Písemná pozůstalost; Václav Hübner (1857-1920). Vyd. 1. Praha: Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1981. 44 s.

 

Poslední aktualizace 24. října 2014 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist