Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Vranov
Obec Vranov (německy Wranau) se nachází cca 3 km severozápadně od adamovské železniční zastávky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1365. Vranov je už od 15. století známým poutním místem. Jeho součástí je i klášter paulánů s velkou klášterní zahradou.
Roku 1630 byl přestavěn původní kostel svaté Barbory nahradil nový chrám Narození Panny Marie. Kostel svaté Barbory byl rozbořen společně areálem paulánského kláštera roku 1787. Do dnešních dní se v terénu nalézají zbytky základů.
V roce 1703 byl postaven chudobinec barokního stylu pro staré pracovníky knížecích hamrů v Adamově a Josefově (číslo popisné 10). Později využívána jako hospoda.


Budova číslo popisné 10 ve Vranově, bývalý chudobinec a hospoda

Roku 1784, za josefínských reforem, byl klášter zrušen, později však byl opět navrácen svému účelu. V současnosti zde řád buduje rozsáhlý objekt pro poutníky a kněze - Mezinárodní duchovní centrum.

Zajímavosti v obci:
– kostel Narození Panny Marie – podle legendy se zde roku 1240 zjevila Panna Maria jednomu moravskému šlechtici Vilémovi, který (stižen oční vadou) zabloudil v hlubokém lese. Když se v úzkosti modlil k Matce Boží a prosil o záchranu, zjevila se mezi dvěma duby Svatá Panna a nejenže mu ukázala cestu, ale i uzdravila jeho oči. Soška Panny Marie v podobě, v jaké se zjevila, měla zůstat po zázraku mezi duby; Vilém pak nechal na místě postavit dřevěný kostelík, v němž sošku umístil. Místo rychle dosáhlo věhlasu, proto zde byl postaven zděný gotický kostel. Ani ten však poutníkům nedostačoval, proto roku 1630 majitelé panství, knížata z Lichtenštejnu, nechali vystavět kostel nový včetně klášterního komplexu paulánů.
– Liechtenštejnská hrobka – původní hrobka rodu přestala kapacitně vyhovovat a tak bylo rozhodnuto o jejím rozšířením. Vstup do hrobky byl vyřešen mohutným klasicistním portálem se čtyřmi dórskými sloupy a trojúhelníkovým štítem. Její přestavba probíhala v letech 1817 až 1821 podle knížecího architekta Karla Engela.


Vstup do hrobky

– vranovský klášter – stavěn v letech 1626 až 1633 v bezprostřední blízkosti čerstvě dostavěného kostela. V klášteře se usadili členové řádu Sv. Františka z Pauly. Roku 1784 císař Josef II. klášter, jako řadu jiných, zrušil. Inventář byl rozprodán v dražbě, klášter zbořen a pouze jeho západní křídlo ponechán jako farní budova. V roce 1992 se původní klášterní řád vrátil s úmyslem klášter obnovit. V roce 2000 bylo dostavěno jeho jižní křídlo, do roku 2004 bylo dostavěno také východní a severní křídlo.
– památník obětem první světové války – nachází se u budovy městského úřadu. Na desce, která je ohraničena hrubě otesanými kameny, je uvedeno patnáct jmen místních obyvatel, kteří zemřeli v průběhu první světové války.
– základy kostela Svaté Barbory – byl rozbořen s areálem paulánského kláštera roku 1787. Do dnešního dne jsou v terénu patrny zbytky základů.


Pohlednice z počátku 20. století s vranovskými motivy (nakladatel J. N. Derka)


Pohled na Vranov ze západu

 

Poslední aktualizace 26. prosince 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist