Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Znak obce RudiceRudice
Obec Rudice (německy Ruditz), dial. Rodica, se nachází cca 3 km severozápadně od adamovské železniční zastávky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1247. Rudice byla založena jako hornická osada.
Skládá se ze čtyř částí: Dědiny, nejstarší částí, Žegrov jižně od Dědiny, Tumperk zcela na jihu a Hajce, které jsou v severozápadní části obce.
Roku 1353 je zde uváděn vladyka Všebor z Rudice, což předpokládá existence tvrze. Vladyka Jakub z Rudice koupil rudický majetek v roce 1414 a na rudickém dvorci žil 40 let. Byl také držitelem erbu, který je dnes znakem obce. Dolování železných rud skončilo rokem 1450, avšak v roce 1506 vydává král Vladislav privilegium kutacího práva Beneši Černohorskému z Boskovic.
Počátkem 17. století bylo v obci 16 domů, z nichž po Třicetileté válce byly dva pusté. Roku 1794 bylo uváděno 46 domů a 236 obyvatel, roku 1900 127 domů a 887 obyvatel, tři z nich Židé.
Přelom v životě obce představuje nástup nových majitelů, reprezentovaných od roku 1746 Antonínem Salmem. Císařským dekretem dostávají Salmové výhradní právo výroby litiny na území Rakousko-Uherska. To přináší velký rozmach hutí (Starohraběcí, Mariánská, Klamovka, Františka) včetně Hugovy huti a kuplovny u Rudického propadání. Těžba železných rud dosáhla v roce 1860 vrcholu. V tomto roce vydaly šachty 175 000 centů rudy.

Zajímavosti v obci:
– salmův kříž u lesního hřbitova – litinový kříž pocházející z roku 1822.
– větrný mlýn (číslo popisné 90) – kamenný válcový mlýn holandského typu postavený v roce 1865. Dne 3. května 1958 vyhlášen kulturní památkou. V roce 1994 zde byla otevřena expozice.
památník letců RAF z Rudice – památník pilotům Karlu Trojáčkovi a Karlu Zouharovi a palubnímu střelci Vincenci Kocmanovi.
socha Tomáše G. Masaryka – v roce 2018 odhalená kopie sochy, která zde stála od roku 1938.
– kaple svatého Antonína
– kaple svaté Barbory – nová kaple vybudovaná v roce 2002.
– budova Základní školy a Mateřské školy Hogo Sáňky (číslo popisné 115) – budova školy postavená v letech 1892 – 1893.
– tvrz na návsi – zaniklá tvrz snad ze 14. století, zbourána roku 1869, která stávala u čísla 12. První písemná zmínka pochází z roku 1543 kdy koupil tvrz společně s vesnicí Rudicí Oneš Gedeion z Olešničky a roku 1567 ji získal Bernard Drnovský. Od té doby ztrácela svoji funkci a chátrala.
– jezírka Šístý a Bílá – dvě z tzv. Rudických jezírek.

Památník letců z RAF
Památník letců z RAF

Větrný mlýn
Větrný mlýn

Budova Základní školy a Mateřské školy Hogo Sáňky
Budova Základní školy a Mateřské školy Hogo Sáňky

Zajímavosti v okolí:
– jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála – druhý nejdelší jeskynní systém v České republice.
– skály Kolíbky – vápencový krasový útvar v bezprostřední blízkosti Rudického propadání, významné archeologické naleziště.
– lom Seč – pískovcový lom nacházející se západně od Rudice.

Zdroje:
Krátký film o Rudici.
KNIES, Jan. Blanenský okres, 1902. Brno: Musejní spolek v Brně. s. 170-172.
SOUCHOPOVÁ, Věra, MERTA, Jiří, TRUHLÁŘ, Jiří, BALÁK, Ivan a ŠTEFKA, Leoš. Cesta železa Moravským krasem. Blansko: Svaz obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, 2002. s. 93.

 

Poslední aktualizace 27. června 2022 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist