Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Hrad Lelekovice
Hrad Lelekovice je zřícenina hradu, která se nachází poblíž kostela svatého Filipa a Jakuba v obci Lelekovice. Hrad se poprvé zmiňuje v roce 1339. Vladyka držící tento hrad byl v té době Hereš z Lelekovic. Drželi ho členové rodu z Lelekovic, ovšem roku 1401 ho obsadili odpůrci markraběte Jošta. Proti nim zakročil sudí Erhart ze Skal, který hrad s použitím palných zbraní dobyl. Hrad byl pobořen a roku 1412 získal lelekovické zboží jako odměnu právě Erhart, který však již sídlo neobnovil.
Zbytky hradu byly 3. května 1958 vyhlášeny kulturní památkou. V letech 1984 až 1990 zde probíhaly archeologické práce, díky nimž byla odkryta značná část hradeb a objevilo se velké množství předmětů ať už domácích, keramických nebo válečných. Po skončení archeologických prací byla zřícenina hradu opět pohřbena zeminou.
Předhradí se rozkládalo na jihovýchod od hradu a na jih od kostela. Zkoumáno bylo jen sondami, v nichž, vedle objektů ze dřeva a hlíny, bylo zjištěno zděné stavení, jež po zániku hradu zřejmě sloužilo jako fara.
Oválné hradní jádro (osy 52 a 34 m) vymezovala přes 2 m silná plášťová hradba, z níž pouze vystupovala hranolová věž, snad s původní bránou, nebo určená k obraně brány vedle ní. Ve druhé etapě, na konci 15. století, se k bokům věže připojil druhý okruh hradby, jenž kolem celého hradu uzavřel 3,5-5 m široký parkán. Byl zčásti vybudován na místě staršího, asi 8 m širokého a 2 m hlubokého příkopu, který kvůli tomu museli navenek rozšířit. V parkánové zdi a v kontaktu se starší věží stála drobná věž s novou bránou opatřenou padacím mostem. K plášťové zdi jádra přiléhal na severozápadě nejstarší čtyřprostorový palác, o jehož polyfunkčním využití svědčí kanálek sušárny obilí objevený v jedné suterénní místnosti. Postupně byly k hradbě přistaveny další budovy na jihozápadě, kde nahradily starší dřevěné objekty a také hospodářské stavení vybavené obilními krechty na severovýchodě. Suterény byly plochostropé a z nádvoří se do nich vcházelo typickými schodišťovými šíjemi. Zatímco z hojných nálezů prejzů ve věži je zřejmý způsob pokrytí její střechy, ostatní stavení byla kryta šindelem, který při zániku hradu shořel. Zajímavá jsou zjištění kůlových jamek po ochozu, jenž patra obvodové zástavby komunikačně spojoval. Jiné naznačují předělení nádvoří na tři díly, což je odrazem písemně doložené dělby hradby. Chráněná plocha lokality je 2231 m2.


Zbytky hradu v roce 2017

Zdroje:
Profil hradu v památkovém katalogu Národního památkového ústavu.

 

Poslední aktualizace 10. června 2021 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist