Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Klepačovský hrádek
V roce 2018 objevené skromné pozůstatky hrádku byly nalezeny Janem Štětinou na severním okraji katastru Klepačova, městské části Blanska, nad údolím říčky Punkvy.
Objekt tvoří kruhová plošina o průměru 20 metru a zbytky širokého okružního příkopu s mohutným valem. V místě nejsou přítomny zbytky kamene ani malty, lze tedy usuzovat, že jakákoliv zástavba byla ze dřeva. Z nálezu vypálené hlíny, tzv. mazanice, lze soudit, že zástavbu kryla hlinění omítka. S největší pravděpodobností bylo i okružní opevnění tvořeno z dřevěných kůlů, tzv. palisádou.
Nálezy, které byly objeveny v prostoru opevnění byly datovány do druhé poloviny 13. a počátku 14. století. Odborníci se domnívají, že stavba zanikla z důvodu požáru.
Nedochovaly se žádné písemné zmínky o tomto fortifikačním objektu, ale lze se domnívat, že sloužil coby kontrolní stanoviště na středověké cestě z Blanska do Olomučan a k zaniklé obci Polom, v jejichž okolí probíhala těžba a zpracování železné rudy.


Severní část opevněné lokality, vlevo obranný val, uprostřed okružní příkop, vpravo centrální pahorek s jádrem opevnění


Panoramatický pohled na Klepačovský hrádek od severu;
uprostřed centrální pahorek s jádrem opevnění, znatelně vyšlapaná pěšina prochází okružním příkopem mezi mohutným valem a centrálním jádrem

Zdroje:
ZÁBOJ, Michal. Unikátní objev. U Klepačova stával hrádek, který střežil dávnou cestu [online]. [cit. 2022-03-22]. Dostupné z: <https://www.denik.cz/veda-a-technika/novy-objev-badatelu-u-klepacova-staval-hradek-ktery-strezil-davnou-cestu-20191118.html>
KLEPÁČ, Vladimír. Blansko pozve turisty do neexistující tvrze [online]. [cit. 2022-03-22]. Dostupné z: <https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/blansko-pozve-turisty-na-terenni-nerovnosti-s-vyhledem-na-vyvyseninu-40305046>
pjk. Objev záhadného hrádku u Blanska zůstal mimo pozornost, změnili to místní [online]. [cit. 2022-03-22]. Dostupné z: <https://zpravyzmoravy.cz/objev-zahadneho-hradku-u-blanska-zustal-mimo-pozornost-zmenili-to-mistni/>

 

Poslední aktualizace 23. března 2022 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist