Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Arnoštovo údolí
Arnoštovo údolí se rozkládá ve žlebu řeky Punkvy mezi Svitavou na západě a Starohraběcí hutí na východě. Na východní straně se údolí dělí na Punkevní údolí, které dále pokračuje ke Skalnímu mlýnu, a Lažánecký žleb, který stoupá k Lažánkám a dále k Jedovnicím. Lažáneckým údolím přitéká potok Floriánek, který se u Starohraběcí huti vlévá do Punkvy. Někdy bývá uváděno, že Arnoštovo údolí je spodní částí Punkevního údolí, protože i tudy teče Punkva, která se na jeho konci vlévá do Svitavy. Délka údolí činí přibližně 2,5 km.
V celé délce Arnoštova údolí se rozkládá podstatná část blanenských strojíren (ČKD Blansko). Ty zde vyrostly na základech hutnických objektů z 19. století – huti Paulika, Kněžnině huti, Mariánské huti a Starohraběcí huti. Celým údolím prochází kromě silnice II. třídy č. 379 také vlečková trať. Nedaleko soutoku Svitavy a Punky stojí ředitelství (číslo popisné 2228) ČKD Blansko Holding, a.s. Při budově stojí několik litinových plastik (sochy Alegorie válečnictví, Vulkána a dvojice psů), které jsou památkově chráněny.


Blanenská ulice Edvarda Beneše, která vstupuje do Arnoštova údolí kolem ředitelské budovy ČKD Blansko Holding

Zdroje:
Přispěvatelé Wikipedie, Punkevní údolí [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 13. 08. 2018, 09:51 UTC, [citováno 24. 05. 2021]  <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Punkevn%C3%AD_%C3%BAdol%C3%AD&oldid=16305652>

 

Poslední aktualizace 25. května 2021 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist