?

Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Základní umělecká škola v Adamově
V roce 1952 bylo v Adamově založeno detašované zařízení blanenské Lidové školy umění. V dalším roce se vyučovaly čtyři obory – klavír, akordeon, housle a kytara. K výraznému zvýšení počtu žáků došlo při otevření tanečního oboru v roce 1971. Pro výuku byly využívány učebny základních škol, včetně sálu MKS. Zlepšení situace nastalo, když MěNV přidělil pro pobočku prostory v adaptované bývalé školní budově (číslo popisné 130) na tehdejší ulici Rudé armády.
V následujících letech se rozšířila výuka o další hudební nástroje a počet žáků se zvýšil natolik, že mohl být splněn záměr schválené koncepce rozvoje LŠU v okrese Blansko v roce 1978. Proto bylo radou ONV v Blansku v srpnu roku 1985 rozhodnuto o osamostatnění LŠU v Adamově. Adamovská škola se tak stala od 1. září 1985 v pořadí již sedmou školou tohoto typu v okrese.
V roce 1983 je uváděn obor hudební, v němž se učí na klavír 22 žáků, housle 12 žáků, kytaru 14 žáků, akordeon 6 žáků, klarinet 4 žáci, trubku 4 žáci a bicí 3 žáci, celkem 65 žáků, a obor taneční 84 žáků. V přípravné hudební výchově bylo 17 žáků a v přípravné taneční výchově 22 žáků.
Po provedené generální opravě budovy školy, byla přidělená část za pomoci učitelů uklizena a zařízena tak, aby co nejlépe vyhovovala po praktické i estetické stránce provozu pobočky a dne 1. března 1982 bylo započato s výukou.
Roku 1991 škola získala právní subjektivitu. V té době měla čtyři oddělení – literárně-dramatické, hudební, taneční a výtvarné. O dva roky později přešla ZUŠ z rozpočtové organizace na příspěvkovou. V tomto roce se stal novým ředitelem Josef Švarc.
Vzhledem ke špatnému spojení do Adamova bylo rozhodnuto ve spolupráci se starosty okolních obcí založit několik míst poskytovaného vzdělávání – ve Křtinách, Kanicích, Babicích nad Svitavou a Březině. Od 1. září 2005 také v Šebrově.
V roce 2008 byla umělecká škola přesunuta do prostor přístavby základní školy na ulici Ronovská (číslo popisné 281).
Na začátku školního roku 2018/2019 vystřídal Josefa Švarce na pozici ředitele ZUŠ Adamov, BcA. Jan Jiráček, DiS, který vede školu dodnes.


Společná budova základní školy a základní umělecké školy číslo popisné 281

Zdroje:
Kronika města Adamova III. díl, s. 120.
Kronika města Adamova IV. díl, s. 12.

 

Poslední aktualizace 14. října 2019 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist