Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Městské kulturní středisko
Městské kulturní středisko bylo zřízeno rozhodnutím Zastupitelstva města Adamova 6. října 1998 jako příspěvková organizace města Adamova s účinností od 1. ledna 1999. Jeho historie se však píše již od 70. let 20. století, kdy v roce 1974 bylo otevřeno nové Kulturně společenské středisko (číslo popisné 345), kterou dostala do správy kulturně-školská komise MěstNV.
Veškerou činnost zde řídila rada klubu MěstNV, jejíž předsedou byl nejprve učitel František Čuberna a po jeho odchodu do důchodu Milada Straková. Tato rada se scházela pravidelně jednou měsíčně. Pracovalo zde několik kroužků, především pak Studio mladých či jazz-gymnastika.
Rada klubu po dohodě s obvodem kultury ONV v Blansku požádala radu MěstNV v Adamově o schválení Městského kulturního střediska s pevně stanoveným organizačním řádem a s vlastním rozpočtem. V roce 1979 byla na prosincovém zasedání MěstNV tato žádost schválena, a to s platností od 15. prosince téhož roku. Vedením tohoto kulturního střediska byla pověřena Milada Straková a rada MKS.
V roce 1990 je uváděna jako vedoucí MKS Eva Hloušková, kdy na tuto funkci nastoupila není zatím známo. O čtyři roky později je již jako vedoucí uváděna Jitka Králíčková, která MKS vede dodnes.
Středisko sídlí v budově Kulturního domu (číslo popisné 345), výstavní prostory má taktéž v budově bývalého internátu (číslo popisné 322). Pod kulturní středisko spadá knihovna, historicko-vlastivědný kroužek, kluby důchodců a Kroužek zpívání pro radost.


Vernisáž výstavy Střípky z historie Adamova, která se uskutečnila k 50. výročí povýšení na město

Zdroje:
Oficiální web MKS.
Kronika města Adamova II. díl, 291.

 

Poslední aktualizace 11. srpna 2017 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist