?

Úvod - Historie - Znak města - Zajímavosti - Vývoj obyvatelstva - Zdroje a odkazy

Základní umělecká škola v Adamově
V roce 1952 bylo v Adamově založeno detašované zařízení blanenské Lidové školy umění. V dalším roce se vyučovaly čtyři obory – klavír, akordeon, housle a kytara. K výraznému zvýšení počtu žáků došlo při otevření tanečního oboru v roce 1971. Pro výuku byly využívány učebny základních škol, včetně sálu MKS. Zlepšení situace nastalo, když MěNV přidělil pro pobočku prostory v adaptované bývalé školní budově (číslo popisné 130) na tehdejší ulici Rudé armády.
V následujících letech se rozšířila výuka o další hudební nástroje a počet žáků se zvýšil natolik, že mohl být splněn záměr schválené koncepce rozvoje LŠU v okrese Blansko v roce 1978. Proto bylo radou ONV v Blansku v srpnu roku 1985 rozhodnuto o osamostatnění LŠU v Adamově. Adamovská škola se tak stala od 1. září 1985 v pořadí již sedmou školou tohoto typu v okrese.
V roce 1983 je uváděn obor hudební, v němž se učí na klavír 22 žáků, housle 12 žáků, kytaru 14 žáků, akordeon 6 žáků, klarinet 4 žáci, trubku 4 žáci a bicí 3 žáci, celkem 65 žáků, a obor taneční 84 žáků. V přípravné hudební výchově bylo 17 žáků a v přípravné taneční výchově 22 žáků.
Po provedené generální opravě budovy školy, byla přidělená část za pomoci učitelů uklizena a zařízena tak, aby co nejlépe vyhovovala po praktické i estetické stránce provozu pobočky a dne 1. března 1982 bylo započato s výukou.
Roku 1991 škola získala právní subjektivitu. V té době měla čtyři oddělení – literárně-dramatické, hudební, taneční a výtvarné. O dva roky později přešla ZUŠ z rozpočtové organizace na příspěvkovou.
Vzhledem ke špatnému spojení do Adamova bylo rozhodnuto ve spolupráci se starosty okolních obcí založit několik míst poskytovaného vzdělávání – ve Křtinách, Kanicích, Babicích nad Svitavou a Březině. Od 1. září 2005 také v Šebrově.
V roce 2008 byla umělecká škola přesunuta do prostor základní školy na ulici Ronovská (číslo popisné 281).
Současným ředitelem je Josef Švarc, který na této pozici působí od roku 1991.


Společná budova základní školy a základní umělecké školy číslo popisné 281

Zdroje:
Kronika města Adamova III. díl, s. 120.
Kronika města Adamova IV. díl, s. 12.

 

Poslední aktualizace 02. listopadu 2016 - Mapa webu - Návštěvní kniha - adamovaokoli@email.cz.
Tento web, jehož autorem je Lukáš Malý, podléhá licenci CC BY-SA 3.0.

TOPlist